BibleProject: Prezentări generale ale cărților: Noul Testament: 1 Tesaloniceni – 2 Timotei

BibleProject: Prezentări generale ale cărților – Noul Testament

Vizualizați forma și temele esențiale ale fiecărei cărți din Biblie printr-o schiță ilustrată.

Prezentare generală: 1 Tesaloniceni

Prezentare generală: 2 Tesaloniceni

Prezentare generală: 1 Timotei

Prezentare generală: 2 Timotei

BibleProject: Prezentări generale ale cărților – Noul Testament: Apocalipsa

BibleProject: Prezentări generale ale cărților – Noul Testament

Vizualizați forma și temele esențiale ale fiecărei cărți din Biblie printr-o schiță ilustrată.

Prezentare generală: Apocalipsa 1-11

Prezentare generală: Apocalipsa 12-22

Psalmul 23: Domnul este Păstorul meu

1  
Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.

2  
El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă

3  
îmi înviorează sufletul și mă povăţuiește pe cărări drepte din pricina Numelui Său.

4  
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.

5  
Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn și paharul meu este plin de dă peste el.

6  
Da, fericirea și îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.

Psalm 23 in Romanian

Psalm 23 in English

BibleProject: Prezentări generale ale cărților: Noul Testament: Romani – Coloseni

BibleProject: Prezentări generale ale cărților – Noul Testament

Vizualizați forma și temele esențiale ale fiecărei cărți din Biblie printr-o schiță ilustrată.

Prezentare generală: Romani 1-4

Prezentare generală: Romani 5-16

Prezentare generală: 1 Corinteni

Prezentare generală: 2 Corinteni

Prezentare generală: Galateni

Prezentare generală: Efeseni

Prezentare generală: Filipeni

Prezentare generală: Coloseni

La-ţi crucea ta

La-ţi crucea ta

Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit și i-a zis: „Îţi lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea și urmează-Mă.” Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuţii.

Marcu 10:21-22

Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa din pricina Mea și din pricina Evangheliei o va mântui.

Marcu 8:34-35

Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după Mine nu este vrednic de Mine.

Matei 10:38

Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.

Galateni 2:20

Apoi a zis tuturor: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa pentru Mine o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși?

Luca 9:23-25

zicând: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.

Luca 22:42-43

Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei.

Galateni 5:24

Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa pentru Mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

Matei 16:24-27

Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.

Romani 8:18

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

Iacov 1:12