BibleProject: Prezentări generale ale cărților: Noul Testament: Romani – Coloseni

BibleProject: Prezentări generale ale cărților – Noul Testament

Vizualizați forma și temele esențiale ale fiecărei cărți din Biblie printr-o schiță ilustrată.

Prezentare generală: Romani 1-4

Prezentare generală: Romani 5-16

Prezentare generală: 1 Corinteni

Prezentare generală: 2 Corinteni

Prezentare generală: Galateni

Prezentare generală: Efeseni

Prezentare generală: Filipeni

Prezentare generală: Coloseni