Jeg er verdens lys

Jeg er verdens lys

Jesus fortsatte med at tale til folkeskaren: „Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, kommer ikke til at vandre i mørket, men får livets lys.”


Johannesevangeliet 8:12

Herre, du gør jubelen stor,du fylder os med glæde,som når høstfolk fryder sig over høsten,som krigere jubler, når de deler byttet.


Esajasʼ Bog 9:2

Herren er mit lys og min redning,så hvem har jeg grund til at frygte?Herren beskytter mit liv,hvad har jeg så at være bange for?


Salmernes Bog 27:1

Gud, som ved skabelsen befalede, at der skulle blive lys midt i mørket, lod nemlig sit lys skinne ind i vores hjerter, så vi kunne se hans herlighed, som den er åbenbaret gennem Jesus Kristus.


2. Korinterbrev 4:6

Når Kristus bor i jer, skal legemet ganske vist dø engang, fordi synden bragte døden ind i verden, men Ånden giver nyt liv, fordi Kristus tog straffen for al synd på sig selv. Og da Guds Ånd bor i jer, vil han, som oprejste Jesus fra de døde, også oprejse jeres dødelige legemer til sin tid og give jer det evige liv.


Romerbrevet 8:10-11

Før i tiden spredte I mørke omkring jer, men nu spreder I lyset fra Herren. I skal leve som lysets børn


Efeserbrevet 5:8

Men hvis vi lever i Guds lys, ligesom Jesus altid levede i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu Kristi, Guds Søns, blod renser os fra al synd.Hvis vi siger, at vi aldrig forsynder os, bedrager vi os selv og nægter at se sandheden i øjnene. Men hvis vi bekender vores synder, kan vi være sikre på, at han, som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores skyld.


1. Johannesʼ Brev 1:7-9

I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses langt væk. Man tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset. På samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se, at det, I gør, er prisværdigt, og så de kan give jeres Far i Himlen ære.


Mattæusevangeliet 5:14-16

Lyset strålede midt i mørket, og mørket fik ikke bugt med det.


Johannesevangeliet 1:5

Populære Bibel-vers – Marts 2021 – Og hvis mit folk…

Gud har ikke givet os en Ånd, der gør os frygtsomme, men en Ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft.


2. Timoteusbrev 1:7

Hvis jeg fremover lukker himlens sluser, så regnen udebliver, eller hvis jeg befaler græshopper at ødelægge jeres afgrøder, eller jeg sender sygdomsepidemier iblandt jer, og hvis mit folk da ydmyger sig i bøn, søger mig og vender sig fra deres onde handlinger, da vil jeg høre deres bøn i Himlen, tilgive deres synder og genoprette deres land.


2. Krønikebog 7:13-14

Vær ikke bange, for jeg er med dig. Tab ikke modet, for jeg er din Gud. Med min retfærdige hånd vil jeg styrke, hjælpe og beskytte dig.


Esajasʼ Bog 41:10

Mit folk, gå hjem og lås jeres døre. Skjul jer for en kort tid, indtil Gud i sin vrede har taget sig af jeres fjender. Se, Herren kommer fra Himlen for at straffe jordens folk for deres synd. De mord, som blev begået i det skjulte, skal afsløres, for jorden kan ikke længere dække over de dræbte.


Esajasʼ Bog 26:20-21

Håbet er dog ikke helt udslukt, for én ting holder jeg fast ved:Herrens trofasthed er stor, hans barmhjertighed er ikke brugt op.Hans trofasthed er stor, hans nåde er ny hver morgen.„Herren er min Gud,” siger jeg, „derfor vil jeg sætte min lid til ham.”


Klagesangene 3:21-24

Velsignede er de, der holder ud, når der er modgang, for når de er kommet sejrende igennem, vil de få det evige liv som belønning. Det har Gud lovet alle dem, som elsker ham.


Jakobs Brev 1:12

Men forsøm heller ikke at gøre godt og at dele med andre, for sådanne ofre glæder Gud.


Hebræerbrevet 13:16

De, der søger hjælp hos den Højeste,bliver beskyttet af den almægtige Gud.Jeg siger til Herren: „Du er min tilflugt,jeg stoler trygt på dig, min Gud.”


Salmernes Bog 91:1-2