Ek is die lig vir die wêreld

Ek is die lig vir die wêreld

Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”


JOHANNES 8:12

Die volk wat in donkerte geleef het, het ‘n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ‘n lig geskyn.


JESAJA 9:1

Die Here is my lig en my redder,
vir wie sou ek bang wees?
Die Here is my toevlug,
vir wie sou ek vrees?


PSALMS 27:1

God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.


2 KORINTIËRS 4:6

Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.


ROMEINE 8:10-11

Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.


EFESIËRS 5:8

Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.


1 JOHANNES 1:7-9

“Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”


MATTEUS 5:14-16

Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.


JOHANNES 1:5

Gewilde Bybelverse – Maart 2021 – En my volk…

Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.


2 TIMOTEUS 1:7

As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.


2 KRONIEKE 7:13-14

Moenie bang wees nie, Ek is by jou,moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God.Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas,met my eie hand red Ek jou.


JESAJA 41:10

Gaan in julle slaapkamers in, my volk,sluit die deure agter julle toe.Kruip ‘n rukkie weg totdat God klaar is met straf.Die Here kom uit sy woonplek te voorskynom die bewoners van die aarde te straf oor hulle ongeregtighede.Die aarde sal vertel van die bloed wat daarop vergiet isen sal nie meer die mense wat vermoor is, wegsteek nie.


JESAJA 26:20-21

Maar dít sal ek ter harte neemen om dié rede bly ek hoop:deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie;daar is geen einde aan sy ontferming nie,dit is elke môre nuut.U trou is groot.Ek sê vir myself: Die Here is my lewe,daarom hoop ek op Hom.


KLAAGLIEDERE 3:21-24

Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet.


JAKOBUS 1:12

Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God aanneemlik is.


HEBREËRS 13:16

Hy wat by die Allerhoogste skuiling vinden die beskerming van die Almagtige geniet,hy sê vir die Here:“U is my toevlug en my veilige vesting,my God op wie ek vertrou.”


PSALMS 91:1-2