Psalmit 23: Herra on minun paimeneni

1  
Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

2  
Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.

3  
Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.

4  
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.

5  
Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen.

6  
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

Psalm 23 in Finnish

Psalm 23 in English

Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua

Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua

Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi: »Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua.» Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

Evankeliumi Markuksen mukaan 10:21-22

Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava.

Evankeliumi Markuksen mukaan 8:34-35

Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 10:38

Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.

Kirje galatalaisille 2:20

Jeesus sanoi kaikille: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon?

Evankeliumi Luukkaan mukaan 9:23-25

»Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun.» Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 22:42-43

Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen.

Kirje galatalaisille 5:24

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 16:24-27

Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme.

Kirje roomalaisille 8:18

Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat.

Jaakobin kirje 1:12

BibleProject: Kirjakatsaukset: Uusi testamentti: Luukas – Apostolien teot

BibleProject: Kirjakatsaukset – Uusi testamentti

Raamatun kunkin kirjan ulkomuoto ja ydinteemat havainnollistettuina kuvitetun yhteenvedon muodossa.

Esittelyssä: Evankeliumi Luukkaan mukaan 1-9

Esittelyssä: Evankeliumi Luukkaan mukaan 10–24

Esittelyssä: Apostolien teot 1–12

Esittelyssä: Apostolien teot 13–28

BibleProject: Kirjakatsaukset: Uusi testamentti: Matteus – Johannes

BibleProject: Kirjakatsaukset – Uusi testamentti

Raamatun kunkin kirjan ulkomuoto ja ydinteemat havainnollistettuina kuvitetun yhteenvedon muodossa.

Esittelyssä: Evankeliumi Matteuksen mukaan 1–13

Esittelyssä: Evankeliumi Matteuksen mukaan 14–28

Esittelyssä: Evankeliumi Markuksen mukaan

Esittelyssä: Evankeliumi Johanneksen mukaan 1–12

Esittelyssä: Evankeliumi Johanneksen mukaan 13–21

Minä olen maailman valo

Minä olen maailman valo

Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: »Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.»


Evankeliumi Johanneksen mukaan 8:12

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus.


Jesajan kirja 9:1

Herra on minun valoni ja apuni,ketä minä pelkäisin?Herra on minun elämäni turva,ketä siis säikkyisin?


Psalmit 27:1

Jumala, joka sanoi: »Tulkoon pimeyteen valo», valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan.


Toinen kirje korinttilaisille 4:6

Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla.


Kirje roomalaisille 8:10-11

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina!


Kirje efesolaisille 5:8

Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.


Ensimmäinen Johanneksen kirje 1:7-9

Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.


Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:14-16

Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.


Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:5