Utazás Lukács evangéliumában és a Cselekedetek könyvében

BibleProject ikon

A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt… Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.

Cselekedetek 4:32-33

Miként fonja össze Jézus és az Egyház a teljes Bibliát?

Még ha nem is ismered az újszövetséget, bizonyára hallottál arról, hogy Máté, Márk, Lukács és János (evangélium írók) Jézus életének történetét a tanítványok szemszögéből mesélik el. Lukács az evangéliumi beszámoló mellett az apostolok cselekedeteit is megírta az evangélium folytatása gyanánt. Lukács beszámol Jézus egész életéről és szolgálatáról, majd onnan folytatja, ahol abbahagyta, amikor a korai Egyház megalapításának történetébe kezd a Cselekedetek könyvében.

Örömmel mutatjuk be a YouVersion és a BibleProject különleges partneri kapcsolatából született Utazás Lukács evangéliumában és a Cselekedetek könyvében című új videó-elmélkedést, melynek segítségével átélheted ezen két könyv eseményeit. Az olvatótervben a BibleProject rövid elbeszélő videó-történetei elénk tárják, miként töltötte be Jézus élete és szolgálata az ószövetség messiási próféciáit, végső soron egyetlen elbészélést képezve.

Sőt, mi több, az Utazás Lukács evangéliumában és a Cselekedetek könyvében már több mint húsz nyelven elérhető, tehát, a világ minden részén nézik testvéreid. Kezdd el ma az Utazás Lukács evangéliumában és a Cselekedetek könyvében olvasótervet, majd oszd meg barátaiddal is a nagyszerű hírt a BibleProject és a YouVersion összefogásáról!

Terv kezdése

Népszerű Bibliai igék – Március 2021 – De megalázza magát népem…

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.


2Timóteus 1:7

Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.


2Krónikák 7:13-14

Ne félj, mert én veled vagyok,ne csüggedj, mert én vagyok Istened!Megerősítelek, meg is segítelek,sőt győzelmes jobbommal támogatlak.


Ézsaiás 41:10

Eredj, népem, menj be a szobádba,és zárd magadra az ajtót!Rejtőzz el egy rövid pillanatra,míg elmúlik az ÚR haragja!Mert jön már lakóhelyéről az ÚR,hogy megfizessen bűneiérta föld lakóinak.A föld föltárja majda kiontott vért,és nem fedi be többéa meggyilkoltakat.


Ézsaiás 26:20-21

De ha újra meggondolom,reménykedni kezdek:Szeret az ÚR, azért nincs még végünk,mert nem fogyott el irgalma:minden reggel megújul.Nagy a te hűséged!Az ÚR az én osztályrészem– mondom magamban –,ezért benne bízom.


Jeremiás siralmai 3:21-24

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.


Jakab 1:12

A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten.


Zsidók 13:16

Aki a Felséges rejtekében lakik,a Mindenható árnyékában pihen,az ezt mondhatja az ÚRnak:Oltalmam és váram,Istenem, akiben bízom!


Zsoltárok 91:1-2