A Biblia ma is él

A Biblia ma is él

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.

Zsidók 4:12

A Biblia ma is él

Zsoltárok 23: Az ÚR az én pásztorom

1  
Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm.

2  
Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

3  
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.

4  
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.

5  
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.

6  
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Psalm 23 in Hungarian

Psalm 23 in English

Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem

Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem

Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki: Egy hiányosságod van még: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem! A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.

Márk 10:21-22

Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt.

Márk 8:34-35

és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám.

Máté 10:38

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

Galata 2:20

Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi?

Lukács 9:23-25

Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt.

Lukács 22:42-43

Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.

Galata 5:24

Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az Emberfia az ő Atyjának dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.

Máté 16:24-27

Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.

Róma 8:18

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.

Jakab 1:12

Én vagyok a világ világossága

Én vagyok a világ világossága

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.


János 8:12

Te megszaporítod a népet,nagy örömöt szerzel neki.Úgy örülnek színed előtt,ahogyan aratáskor szoktak örülni;ahogyan vigadni szoktak,akiknek zsákmányt osztanak.


Ézsaiás 9:2

Világosságom és segítségem az ÚR,kitől félnék?Életemnek ereje az ÚR,kitől rettegnék?


Zsoltárok 27:1

Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.


2Korinthus 4:6

Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.


Róma 8:10-11

Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.


Efezus 5:8

Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.


1János 1:7-9

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.


Máté 5:14-16

A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.


János 1:5

Utazás Lukács evangéliumában és a Cselekedetek könyvében

BibleProject ikon

A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt… Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.

Cselekedetek 4:32-33

Miként fonja össze Jézus és az Egyház a teljes Bibliát?

Még ha nem is ismered az újszövetséget, bizonyára hallottál arról, hogy Máté, Márk, Lukács és János (evangélium írók) Jézus életének történetét a tanítványok szemszögéből mesélik el. Lukács az evangéliumi beszámoló mellett az apostolok cselekedeteit is megírta az evangélium folytatása gyanánt. Lukács beszámol Jézus egész életéről és szolgálatáról, majd onnan folytatja, ahol abbahagyta, amikor a korai Egyház megalapításának történetébe kezd a Cselekedetek könyvében.

Örömmel mutatjuk be a YouVersion és a BibleProject különleges partneri kapcsolatából született Utazás Lukács evangéliumában és a Cselekedetek könyvében című új videó-elmélkedést, melynek segítségével átélheted ezen két könyv eseményeit. Az olvatótervben a BibleProject rövid elbeszélő videó-történetei elénk tárják, miként töltötte be Jézus élete és szolgálata az ószövetség messiási próféciáit, végső soron egyetlen elbészélést képezve.

Sőt, mi több, az Utazás Lukács evangéliumában és a Cselekedetek könyvében már több mint húsz nyelven elérhető, tehát, a világ minden részén nézik testvéreid. Kezdd el ma az Utazás Lukács evangéliumában és a Cselekedetek könyvében olvasótervet, majd oszd meg barátaiddal is a nagyszerű hírt a BibleProject és a YouVersion összefogásáról!

Terv kezdése