Népszerű Bibliai igék – Március 2021 – De megalázza magát népem…

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.


2Timóteus 1:7

Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.


2Krónikák 7:13-14

Ne félj, mert én veled vagyok,ne csüggedj, mert én vagyok Istened!Megerősítelek, meg is segítelek,sőt győzelmes jobbommal támogatlak.


Ézsaiás 41:10

Eredj, népem, menj be a szobádba,és zárd magadra az ajtót!Rejtőzz el egy rövid pillanatra,míg elmúlik az ÚR haragja!Mert jön már lakóhelyéről az ÚR,hogy megfizessen bűneiérta föld lakóinak.A föld föltárja majda kiontott vért,és nem fedi be többéa meggyilkoltakat.


Ézsaiás 26:20-21

De ha újra meggondolom,reménykedni kezdek:Szeret az ÚR, azért nincs még végünk,mert nem fogyott el irgalma:minden reggel megújul.Nagy a te hűséged!Az ÚR az én osztályrészem– mondom magamban –,ezért benne bízom.


Jeremiás siralmai 3:21-24

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.


Jakab 1:12

A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten.


Zsidók 13:16

Aki a Felséges rejtekében lakik,a Mindenható árnyékában pihen,az ezt mondhatja az ÚRnak:Oltalmam és váram,Istenem, akiben bízom!


Zsoltárok 91:1-2