Jeg er verdens lys

Jeg er verdens lys

Jesus fortsatte med at tale til folkeskaren: „Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, kommer ikke til at vandre i mørket, men får livets lys.”


Johannesevangeliet 8:12

Herre, du gør jubelen stor,du fylder os med glæde,som når høstfolk fryder sig over høsten,som krigere jubler, når de deler byttet.


Esajasʼ Bog 9:2

Herren er mit lys og min redning,så hvem har jeg grund til at frygte?Herren beskytter mit liv,hvad har jeg så at være bange for?


Salmernes Bog 27:1

Gud, som ved skabelsen befalede, at der skulle blive lys midt i mørket, lod nemlig sit lys skinne ind i vores hjerter, så vi kunne se hans herlighed, som den er åbenbaret gennem Jesus Kristus.


2. Korinterbrev 4:6

Når Kristus bor i jer, skal legemet ganske vist dø engang, fordi synden bragte døden ind i verden, men Ånden giver nyt liv, fordi Kristus tog straffen for al synd på sig selv. Og da Guds Ånd bor i jer, vil han, som oprejste Jesus fra de døde, også oprejse jeres dødelige legemer til sin tid og give jer det evige liv.


Romerbrevet 8:10-11

Før i tiden spredte I mørke omkring jer, men nu spreder I lyset fra Herren. I skal leve som lysets børn


Efeserbrevet 5:8

Men hvis vi lever i Guds lys, ligesom Jesus altid levede i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu Kristi, Guds Søns, blod renser os fra al synd.Hvis vi siger, at vi aldrig forsynder os, bedrager vi os selv og nægter at se sandheden i øjnene. Men hvis vi bekender vores synder, kan vi være sikre på, at han, som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores skyld.


1. Johannesʼ Brev 1:7-9

I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses langt væk. Man tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset. På samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se, at det, I gør, er prisværdigt, og så de kan give jeres Far i Himlen ære.


Mattæusevangeliet 5:14-16

Lyset strålede midt i mørket, og mørket fik ikke bugt med det.


Johannesevangeliet 1:5