Salmernes Bog 23: Herren er min hyrde

1  
Herren er min hyrde, han sørger altid for mig.

2  
Han leder mig til grønne enge og fører mig til det friske vand.

3  
Han redder mig, når jeg går fejl, og leder mig ind på rette vej, for han er en god og trofast Gud.

4  
Skal jeg end vandre gennem dødsskyggens dal, har jeg dog intet at frygte, for du går ved min side, din kæp og din stav beskytter mig.

5  
Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du gør mig til æresgæst og fylder mit bæger til randen.

6  
Din godhed og trofaste nåde følger mig livet igennem. Og jeg får lov at bo i dit hus, så længe jeg lever.

Psalm 23 in Danish

Psalm 23 in English