Cầu nguyện Thứ Sáu Tuần Thánh

Thập Tự Giá

Tại sao Thứ Sáu Tuần Thánh là “tốt lành”?

…Ngài phán, ”Mọi việc đã được trọn;” rồi Ngài gục đầu mà trút linh-hồn.

Giăng 19:30

Các môn đồ chứng kiến khi Chúa Giê-xu kêu lên, “mọi sự đã được trọn.” Nhưng những gì đã kết thúc không phải là cuộc sống của Chúa Giê-xu — đó là mọi điều ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời.

“Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” trở thành “Đức Chúa Trời dành cho chúng ta” bằng cách phó mạng sống của Ngài để giải cứu chúng ta.

Chúa Giê-xu chịu đau khổ để thế giới đau khổ của chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân … , đó là điều làm cho Thứ Sáu Tuần Thánh trở nên “tốt lành”


Cầu nguyện Thứ Sáu Tuần Thánh

Chúa Giê-xu ơi,

Con đau buồn vì sự tra tấn và đau khổ mà Ngài đã chịu đựng trên thập tự giá là điều cần thiết để cứu nhân loại. Ngài không muốn chúng con làm nô lệ cho nỗi sợ hãi, lo lắng hoặc tội lỗi — vì vậy Ngài đã phó chính Mình để Tình yêu chiến thắng.

Đó là Tình yêu đã treo trên thập tự giá và từ bỏ mọi điều để giải cứu chúng con. “Mọi sự đã được trọn” là một tiếng kêu chiến thắng, bởi vì Ngài đã đánh bại tất cả mọi điều đã giam giữ chúng con.

Vì sự hy sinh của Ngài, con có thể trải nghiệm sự thân mật với Ngài mãi mãi. Cảm tạ Ngài! Xin chỉ cho con cách chia sẻ tình yêu của Ngài hôm nay và mỗi ngày.

Xin sử dụng con để đến với thế giới Ngài đã chết để cứu chuộc.

Amen.

Lưu lời Cầu nguyện

Lời Cầu nguyện cho Ukraine

Cầu nguyện cá nhân

Khi thế giới theo dõi các sự kiện đang diễn ra ở Ukraine, chúng tôi muốn nhắc nhở Cộng đồng toàn cầu của chúng tôi về sức mạnh mà họ có – sức mạnh của sự cầu nguyện.

Cầu nguyện mang lại sự hy vọng.

Lời cầu nguyện hiệp nhất.

Lời cầu nguyện thêm sức mạnh.

Hãy cùng nhau tham gia và cầu xin Đức Chúa Trời an ủi, bảo vệ và cung cấp cho người dân Ukraine.


Đức Chúa Trời,

Chúng cần Ngài — chúng con luôn như vậy.

Ngài là nguồn sức mạnh của chúng con, và Ngài bảo chúng con dâng cho Ngài tất cả mối quan tâm của chúng con.

Mang lại sự bảo vệ và sự chữa lành cho người dân Ukraine. Xin hãy tỏ cho họ thấy rằng Ngài đang ở với họ và Ngài nghe thấy lời cầu nguyện của họ.

Xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho bất cứ ai đang cảm thấy bị tổn thương, cô đơn, hoặc tan vỡ. Thay thế mọi cảm giác lo lắng, sợ hãi và không chắc chắn bằng sự bình an và sự hy vọng của Ngài.

Xin hãy đến gần với chúng con khi chúng con đến gần Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu,

Amen.


Lưu điều này vào Danh sách Cầu nguyện của bạn để bạn có thể tiếp tục cầu nguyện.

Lưu lời Cầu nguyện

Chúng tôi nhận ra rằng thời gian này đã tạo ra cảm giác hỗn loạn và không chắc chắn trên khắp thế giới.

Dù bạn ở đâu, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ hay bỏ rơi những ai đến gần Ngài. Con cái của Ngài không bao giờ đơn độc. Bạn không đơn độc. Và tương lai của bạn được giữ chắc chắn trong tay Ngài.

Lời Cầu nguyện cho Tình Yêu thương

Cầu nguyện cá nhân

Đức Chúa Trời ơi,

Xin nhắc con nhớ rằng tình yêu thương luôn ở gần, bởi vì Ngài không bao giờ xa.

Khi con cảm thấy không xứng đáng với tình yêu thương, xin hãy nhắc nhở con rằng Ngài tạo nên con có giá trị. Và khi con cảm thấy không có khả năng thể hiện tình yêu thương, xin hãy giúp con nhớ lại những gì Ngài đã hy sinh cho con.

Xin nhắc nhở con về việc con được yêu thương như thế nào để con có thể nhắc nhở những người khác về việc họ được yêu thương như thế nào.

Trong danh Chúa Giê-xu,

Amen.

Lưu vào Danh sách Cầu nguyện

Bạn thưa chuyện với Đức Chúa Trời như thế nào?

Cầu nguyện cá nhân

Nếu điều gì đó trong cuộc sống của bạn đủ lớn để lo lắng, thì điều đó đủ lớn để cầu nguyện. Và, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta chỉ đơn giản là đang trò chuyện với Đức Chúa Trời.

Vượt qua những rào chắn ngăn cản bạn theo đuổi lối sống cầu nguyện với những công cụ này.

Hướng dẫn Cầu Nguyện

​​Khi bạn muốn thưa chuyện với Đức Chúa Trời nhưng bạn không biết nói gì, Hướng dẫn Cầu nguyện có thể giúp bạn.

Bắt đầu cuộc trò chuyện với Đức Chúa Trời >

Hướng dẫn Cầu Nguyện

Danh sách Cầu nguyện

Hãy đến gần Đức Chúa Trời và cộng đồng của bạn hơn bằng cách tạo và chia sẻ Lời Cầu nguyện.

Tạo một Lời Cầu nguyện >

Danh sách Cầu nguyện

Nhắc nhở Cầu nguyện

Giữ cho cuộc trò chuyện liên tục với các lời nhắc đã lên lịch.
 

Thiết lập Nhắc Nhở Cầu nguyện >

Nhắc nhở Cầu nguyện

Hướng dẫn 6 Bước để Cầu nguyện

Ngoài những tính năng này, chúng tôi đã biên soạn một hướng dẫn để giúp bạn học cách cầu nguyện bằng cách sử dụng mô hình mà Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đồ của Ngài.

Học Cách Cầu nguyện >


FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Lời Cầu nguyện cho một Khởi đầu Mới

Cầu nguyện cá nhân

Đức Chúa Trời ơi,

con rất háo hức cho một năm mới và con muốn bước vào năm mới với sự dạn dĩ và tự tin. Nhưng nếu thành thật mà nói, con không chắc về những gì trong năm sẽ diễn ra như thế nào – và điều đó có thể khiến con cảm thấy lo lắng.

Đức Chúa Trời ơi, xin dò xét con, và làm mới tấm lòng con.

Xin hãy giúp con từ bỏ những kỳ vọng của con cho năm nay. Biến đổi tâm trí của con khi con đến gần Ngài.

Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dò xét con và gắn kết tấm lòng con với Ngài.

Khi con theo đuổi những hoạch định mà Ngài dành cho con, xin hãy làm cho con nhớ lại những điều mà Ngài đã giúp con đắc thắng.

Đức Chúa Trời ơi, xin dò xét con, và chữa lành tấm lòng con.

Bất cứ điều gì năm nay nắm giữ, con biết Ngài luôn nắm giữ con. Không có gì là không thể đối với Ngài!

Đức Chúa Trời ơi, xin khôi phục con và làm mới con.

Trong danh Chúa Giê-xu,

Amen.

Lưu lời Cầu nguyện