Waar bid je voor?

Biddende man

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.

Filipenzen 4:6

Genezing? Vrede? Bescherming? Een doorbraak? Bid je voor jezelf? Of voor iemand om wie je geeft? Waar je ook voor bidt, overweeg iemand die je vertrouwt uit te nodigen om met je te bidden.

U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen, dan voldoet u aan de wet van Christus.

Galaten 6:2

Hopelijk heb je al ontdekt dat YouVersion’s nieuwe Gebedsfunctie een geweldige manier is om alles bij te houden waar je voor bidt. Maar met YouVersion Gebed kun je ook vrienden betrekken bij je gesprek met God. Wanneer je een gebed toevoegt hoef je alleen maar te tikken op Delen met Vrienden om anderen uit te nodigen om te bidden.

Deel met vrienden op je Gebedslijst

Met een Gebedsketen kunnen je vrienden van de Bijbel App je gebed delen met hun vrienden, die het vervolgens met hun vrienden kunnen delen, enzovoort.

Een gebedsketen aanmaken

Laat jouw vrienden en de vrienden van je vrienden dit gebed delen

Aanzetten

Voeg een gebed toe

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Hoe te bidden als je niet weet wat je moet bidden

Biddende vrouw

Wat weerhoudt je ervan om regelmatig met God te praten?

Er is oefening nodig om je goed te voelen in gebed. En toch—als we in ons geloof willen groeien, is het belangrijk dat we eerlijke gesprekken kunnen voeren met onze relationele God.

Dus, als je niet weet waarvoor je kunt bidden…

Hier zijn 5 voorbeelden van dagelijkse gebeden:

  1. Bid dat God gekend zal zijn

“God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen… Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de gemeente door Jezus Christus…”

Efeziërs 3:20-21

Voorbeeld:

God, we weten dat U boven alles bent en dat U alles bij elkaar houdt. Wees vandaag alstublieft verheerlijkt in onze wereld. Mogen mensen die U nooit ontmoet hebben, U vinden. Amen.

  1. Bid voor de wereld

“Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.”

Efeziërs 6:18

Voorbeeld:

God, verbeter alstublieft de wereld. Doe wat het beste is voor Uw Koninkrijk, en vul Uw mensen met genade, kracht en goede ideeën opdat we spiritueel aan onze wereld bij kunnen dragen. Amen.

  1. Bid voor wat je nodig hebt

“Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.”

Filippenzen 4:6

Voorbeeld:

God, U weet wat ik nodig heb voordat ik dat weet. Dus geef me alstublieft wat ik vandaag nodig heb, zodat ik mij op U kan focussen en niet op mijn problemen. En wat mijn behoeften voor morgen betreft, vertrouw ik erop dat U zult voorzien. Amen.

  1. Bid om vergeving

“Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je het hem vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jou vergeven wat jij verkeerd hebt gedaan.”

Marcus 11:25

Voorbeeld:

God, U alleen kent onze intenties. Vergeef alstublieft de mensen die mij onrecht hebben aangedaan, want ik hen heb vergeven. En Heer, vergeef mij omdat ik ook fouten heb gemaakt. Gebruik alstublieft onze fouten niet tegen ons. Amen.

  1. Bid om genezing en bescherming

“Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven.”

Jakobus 5:14

Voorbeeld:

God, er is zoveel ellende in onze wereld. Genees alstublieft de zieken en geef onze vermoeide zielen weer vrede en leven. Bescherm onze lichamen en onze gedachten, en geef ons Uw kracht om verleiding en beproeving te doorstaan. Amen.

Deze ideeën zijn niet nieuw—Jezus gebruikte ze bijna 2000 jaar geleden om zijn discipelen te leren hoe ze moesten bidden:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij
onze schuldenaren
vergeven. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Mattheüs 6:9-13

Om je te helpen een regelmatig gebedsritme te creëren, kun je proberen een gebedslijst te maken in je Bijbel App. Kies elke dag een paar dingen uit die lijst om je op te richten. (Je kunt ook vrienden uitnodigen in je gesprekken met God door je gebeden met hen te delen.)

Naarmate de tijd vordert, zul je terug kunnen kijken naar die lijst en nadenken over wat God in die periode in je leven gedaan heeft.

Bid nu

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Een gebed voor iedereen die tegen verslaving vecht

“IN DE WERELD ZULLEN JULLIE HET ZWAAR TE VERDUREN KRIJGEN. MAAR HOUD MOED! IK HEB DE WERELD OVERWONNEN.”

Johannes 16:33

Vader God, dank U dat niets waar wij mee worstelen onmogelijk is voor U om te overwinnen. U staat boven alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door U.

Deze periode is voor ons allen zwaar, maar in het bijzonder voor onze broers en zussen die strijden tegen verslaving. Help hen te beseffen dat hun strijd niet hun identiteit of waarde bepaalt.

Zij zijn Uw kinderen, geroepen door Uw naam, en apart gezet voor Uw doel. Laat hen zien dat hun boeien verbroken zijn.

Help hen om verleidingen te weerstaan zodat ze de volheid van Uw leven kunnen omarmen. Geef ze Uw kracht om terug te vechten als ze zich overweldigd voelen, en breng mensen in hun leven die hen zullen steunen.

Bescherm hun lichaam, hart en gedachten. Scherm hen af voor de verleiding en verlos hen van de boze.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Bid in de Bijbel App

Gebed voor de hen die aan de frontlinie staan

WIE GROOT WIL ZIJN, MOET JULLIE DIENAAR WORDEN.

Markus 10:43

Hemelse Vader, dank U voor hen die voor onze families, onszelf en de mensen om ons heen zorgdragen, ons beschermen en dienen. Dank U voor deze dienstverleners, geroepen en opgeleid voor dit werk in een tijd als deze, waarin ze dagelijks hun eigen gezondheid en veiligheid riskeren voor anderen.

Beschermt U ze alstublieft. Geef ze moed en kracht. Heer, wees dicht bij hen en laat ze Uw aanwezigheid ervaren gedurende de lange dagen dat ze werken.

Vader, geef hen alstublieft alles wat ze nodig hebben, zowel voor de mensen die ze dienen als voor hun geliefden. Omring hen met mensen die hen en hun families zullen helpen en ondersteunen, terwijl zij belangeloos voor anderen zorgen.

U zei dat we het in deze wereld zwaar te verduren zouden krijgen, maar ook dat U hebt overwonnen. Werk alstublieft samen met onze dienstverleners, Heer, om uiteindelijk het best mogelijke resultaat te bereiken.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Bid in de Bijbel App

Een gebed voor hen die financieel lijden

Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.

Filipenzen 4:19

God, U weet waar we doorheen gaan. En we zijn dankbaar dat U de moeilijkste omstandigheden kunt wegnemen en veranderen voor ons welzijn en Uw glorie.

U kunt alle dingen goedmaken, dus we vragen U om verloren banen, financiën, relaties, middelen en hoop te herstellen.

Laat iedereen die het financieel moeilijk heeft zien dat U dichtbij hen bent en omring ze met mensen die hen in deze tijd zullen helpen. Voorzie alstublieft in hun directe behoeftes, terwijl zij U vertrouwen voor langetermijnoplossingen.

Verander angst in geloof terwijl Uw goede plannen voor hen worden geopenbaard. Vernieuw hun hoop en geef ze de moed om opnieuw te dromen terwijl ze op U wachten. Herinner ze aan hun waarde en vul hen met vrede.

Onze God, kom en doe wat alleen U kunt doen.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Bid in de Bijbel App