Voltooi een kerst- of adventleesplan…

Kerstuitdaging 2019 medaille

Pak de Kerstuitdaging 2019 medaille uit!

Het aftellen tot kerst is begonnen! In deze tijd van het jaar kunnen de verplichtingen rond de feestdagen je makkelijk afleiden van het zoeken naar intimiteit met Immanuël, “God met ons”. Daarom hebben we de Kerstuitdaging bedacht: om na te denken waarom we dit feest vieren.

Voltooi een kerst- of adventleesplan tussen nu en 31 december en je wint onze Kerstuitdaging 2019 medaille! Start één van de kerst- of adventleesplannen uit onderstaande lijst. Als je er al één aan het lezen bent, ga er dan vooral mee door.

#OpreisdoorLukas - Lukas 2
Noël: kerst is voor iedereen
Advent Voor Jou
Hij Die Ons Beloofd Is
Advent aanbidding
Alles is rustig: ontvang deze Kerst de rust van Jezus
Kerst brengt Hoop
Ik wacht op U - een hoopvolle adventsreis
Het Kerstverhaal

Bekijk meer kerstleesplannen

Een adventgeschenk voor jou:

Kerstster

Stel je voor: het is een stille nacht vol twinkelende sterren. Je bent in een veld omringd door schapen. Opeens verschijnt er een koor van engelen, dat je, na 400 jaar wachten, vertelt dat de hoop van de wereld is geboren – een kindje met de naam Immanuël, “God met ons.”

Advent begint vandaag, op 1 december. Het geeft ons vier weken om na te denken over de hoop, vrede, vreugde en liefde die Jezus’ geboorte in de wereld bracht.

Terwijl we aftellen naar kerst, onthullen we elke adventzondag een gebed over het thema van die week. Het thema van deze week is hoop: de daad van vertrouwen en verwachten dat God Zijn beloften nakomt.

Denk na over Gods beloften en neem een moment om je hart op Jezus te richten met dit gebed.

Een adventgebed over hoop:

God, nu we december binnengaan, nemen we een pauze en denken we aan alles wat U hebt gedaan in ons leven, onze families en onze gemeenschappen.
Wij prijzen U, omdat U de God bent die redt. U bent Immanuël, God met ons.
Wij danken U dat onze hoop in U is, en niet in omstandigheden of mensen.
Omdat we op U hopen, zijn we ervan overtuigd dat U Uw beloften aan ons zult nakomen.
Herinner ons vandaag aan wat er echt toe doet. Richt ons hart op U. Help ons om te zien hoe U werkt terwijl wij wachten.
Breng ons deze kerst dichter bij U en bereid ons hart voor op de vervulling van Uw beloften.
Amen.


Maak adventgebeden onderdeel van je kersttraditie door elke zondag terug te komen. Blijf in de tussentijd nadenken over de geboorte van Jezus door een leesplan over advent te starten:

Noël: kerst is voor iedereen
Advent Voor Jou
Advent: Onderweg naar Kerst
Verlosser - Gods belofte vervuld
Reis naar de kribbe
Alles is rustig: ontvang deze Kerst de rust van Jezus
Kerst brengt Hoop
Ik wacht op U - een hoopvolle adventsreis
Advent: Christus komt!
Vreugde! voor jouw wereld! Aftellen naar Kerst

Meer leesplannen

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

3 manieren om rust te vinden in een wereld die maar doorgaat

Iemand peddelt bij zonsondergang

Op de zevende dag rustte God na afloop van zijn scheppend werk. Hij zegende die zevende dag en maakte hem tot een bijzondere, heilige dag, omdat Hij die dag Zijn scheppingswerk besloot.

Genesis 2:2,3

Rust — ontspannen, pauzeren, ademhalen en op je gemak zijn.

Wanneer heb je voor het laatst rust genomen, zonder internet en ontspannen? Rust is een geschenk dat we te gemakkelijk opzij duwen.

Druk zijn geeft ons het gevoel iets te bereiken, maar dat kan bedrieglijk zijn. Zonder gezonde grenzen kan onze bedrijvigheid verdovend werken. Het maakt ons gevoelloos voor onze behoefte aan intimiteit met God: de Gever van al het goede en volmaakte.

Eerbiedig ontzag voor de HERE geeft leven, want wie daarvan vol is, kan voldaan en rustig leven, hij hoeft nergens ban voor te zijn.

Spreuken 19:23

Leven zonder rust is niet vol te houden. Rust verfrist en geeft ons de energie om God te eren en anderen lief te hebben. Oefenen van rust is een geestelijke discipline die ons helpt te genieten van Gods aanwezigheid en onze prioriteiten aan te passen.

Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk.

Psalmen 23:2-3a

Hier zijn 3 manieren om rust toe te passen in je dagelijks leven:

Wees opmerkzaam

In Romeinen 12 spoort Paulus ons aan om anders te worden door een nieuwe manier van denken. Het oefenen in opmerkzaamheid kan ons helpen onze harten en gedachten af te stemmen op wat God aan het doen is. Waar kun jij het beste focussen? Heerlijk met een kop koffie in de keuken, tijdens het hardlopen of wanneer je naar aanbiddingsmuziek luistert? Zoek een manier waardoor je je dicht bij God voelt en focus je gedachten op Hem voordat je dag begint.

Uitdaging: neem 5-10 minuten per dag en visualiseer elke zorg en verantwoordelijkheid. Geef ze allemaal in gebed aan Jezus. (Als het je helpt, schijf ze op.)

Mediteer over een Bijbeltekst

Alles in de Boeken is door God geïnspireerd. Wanneer je Gods Woord leest of beluistert en reflecteert waar het over gaat, dan leer je Gods stem te herkennen. Doelgericht tijd in de Bijbel doorbrengen vereist dat het een prioriteit wordt om te focussen op het zijn met Jezus.

Uitdaging: Neem 30 minuten per dag om Gods Woord te lezen of te beluisteren. Zet dan je berichten en meldingen uit. Probeer een leesplan, maak notities en schrijf je gedachten op. Laat God tot je spreken.

Omring je met mensen

Intimiteit met God betekent niet dat je jezelf afsluit voor anderen. Soms betekent het zelfs dat je ruimte maakt voor hen. Tijdens ontspanning is het een perfect moment om het leven met je geliefden te vieren. We zijn niet gemaakt om alleen te zijn. We hebben elkaar nodig.

Uitdaging: investeer elke week wat tijd met je geliefden. Maak geen afspraak, maar ga gewoon langs en geniet van elkaars gezelschap. Schrijf daarna alles op wat God jou liet zien tijdens je tijd met elkaar.

Dit zijn enkele ideeën om je te helpen intimiteit met God tot een dagelijkse routine te maken. Ontdek meer manieren om rust te ervaren in één van de leesplannen hieronder.

Leesplannen over rust

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Wat betekent het om God te aanbidden?

Aanbiddende vrouw

U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen.

1 PETRUS 2:9 (nadruk toegevoegd)

Aanbidding – het eren van God door middel van buitengewoon respect, eerbied en toewijding.

Waar ben je dankbaar voor? Wanneer het leven goed is neigen we ernaar om het gewone vanzelfsprekend te vinden. Zoals het hebben van genoeg eten, een veilige slaapplek, goede gezondheid, liefhebbende mensen, enz. Maar onderzoek toont aan dat het bewust “tellen van onze zegeningen” ons leven verbetert.1

Misschien oefen je al in dankbaar zijn. Bedenk je ook waar het goede vandaan komt? De apostel Paulus herinnerde zijn vriend Timoteüs er aan dat God “ons van alles geeft om ervan te genieten.” (1 Timoteüs 6:17) Hoe reageren wij op deze waarheid?

Prijs Zijn naam en buig u neer voor Zijn heilige verschijning.

Psalmen 29:2

Denk hier eens over na: God heeft Zijn eigen universum gemaakt. Een van Zijn planeten heeft Hij gemaakt met een atmosfeer waar leven mogelijk is, waar Hij de mensen plaatste… en Hij gaf hen alles wat ze ooit nodig zouden hebben. En toen, ondanks al onze fouten en tekortkomingen (eigenlijk juist vanwege hen), nodigde Hij ons uit om deel te zijn van Zijn family. Hij adopteerde ons als Zijn dochters en zonen. Als dat geen reden is om Hem te vieren!

Here, onze God, de majesteit en glorie van Uw naam vullen de gehele aarde en de hemelen vloeien ervan over…. Als ik ʼs nachts omhoogkijk naar de hemel en het werk van Uw handen zie, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,… wat is dan de mens, dat U zoveel om hem geeft? Wat is een mensenkind dat U Zich om hem bekommert? En U hebt hem een plaats vlak onder Uzelf gegeven,… U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer. U hebt hem zelfs het beheer gegeven over alles wat U hebt gemaakt, alles staat onder zijn gezag.

Psalmen 8:2, 4-9

Hier zijn 3 praktische manieren hoe we God kunnen aanbidden:

Lofprijzing

Jakobus zegt dat als we opgewekt zijn, laten we dan een lied voor God zingen. Weet je geen liederen om voor Hem te zingen? Dan staat er een verrassing voor je klaar: duizenden liederen die je kunnen helpen om God te eren. Wat je muzikale voorkeur ook is, gegarandeerd hebben getalenteerde artiesten aanbidding gemaakt die bij jou past.

Uitdaging: Zoek naar “aanbidding,” “lofprijs” en “Christelijke muziek” op alle streaming services die je gebruikt. Het is de moeite waard om hier wat tijd in te steken.

Dank Hem in gebed

Toen Jezus Zijn discipelen leerde te bidden, vertelde Hij hen te beginnen met: “Onze Vader in de Hemel, laat Uw naam alle eer ontvangen.” Het is prima om God om dingen te vragen, maar een echte relatie omvat zowel ontvangen als geven. Wat hebben wij God te bieden? Onze eer, respect en dankbaarheid.

Uitdaging: Ga in de komende week, tenminste één keer per dag, in gebed en dank God voor iets dat Hij voor jou heeft gedaan, zonder Hem om iets te vragen.

Deel je verhaal

De schrijver van de Hebreeënbrief moedigt ons aan om God te eren door “openlijk voor Jezus uit te komen.” God laat alles meewerken voor onze bestwil voor wie Hem liefhebben. Is het niet prachtig om te weten dat God jou uitkoos voor een specifiek doel in Zijn koninkrijk? Vertel jij anderen over Gods goedheid?

Uitdaging: Deze week, wanneer je vrienden spreekt, let op mogelijkheden om iets te delen van wat God aan het doen is in jouw leven.

Dit zijn slechts enkele suggesties die je kunnen helpen om je intimiteit met God tot een dagelijkse gewoonte te maken. Ontdek meer manieren om God te aanbidden in één van de leesplannen hieronder.

Leesplannen

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Laat de hele aarde voor de Here jubelen. Laat de hele aarde de Here met blijdschap dienen. Kom bij Hem en zing een loflied. Bevestig dat u weet dat de Here de enige God is. Hij heeft alles gemaakt, ook ons en wij zijn van Hem. Wij zijn zijn volk en Hij zorgt voor ons. Zing een loflied wanneer u de tempelpoort ingaat. Laat het in zijn voorhof klinken en prijs zijn naam. De Here is goed voor ons. Zijn goedheid reikt tot in de eeuwigheid. Hij blijft trouw van generatie op generatie.

Psalmen 100:1-5


Notities

1 Zegeningen tellen versus lasten: een experimenteel onderzoek naar dankbaarheid en subjectief welzijn in het dagelijks leven.

Uitdaging: Volbracht 🏅

2019 Zomeruitdaging - een man glimlacht

Dit is slechts het begin…

De afgelopen 2 weken hebben wij je, via onze wereldwijde YouVersion vriendenkring, uitgenodigd om samen te zoeken naar intimiteit met God door de Zomeruitdaging 2019 te voltooien.

Je toewijding om dichter naar God en elkaar toe te groeien bemoedigt ons. Meer dan 1,2 miljoen medailles werden toegekend en 56 miljoen leesplandagen voltooid!

Hou de vaart erin:

De statistieken van eerdere uitdagingen zijn duidelijk: zodra je hier een aantal weken een dagelijkse routine van maakt, helpt dat jou deze nieuwe gewoonte vol te houden. Je bereikt dan langere Succesreeksen en Perfecte Weken in de Bijbel.

De vele leesplannen waaruit je kunt kiezen, geven je altijd een reden om dagelijks tijd met God door te brengen. Laten we er de rest van 2019… samen het beste van maken:

Ontdek leesplannen

Zomeruitdaging 2019 medaille

Aan een ieder die heeft meegedaan: Bedankt! Je ontvangt je medaille voor de Zomeruitdaging 2019 binnen enkele dagen. (Je vindt je medaille in het gedeelte “Medailles” van de Bijbel App.)