Waar ben je naar op zoek?

Zoekvak

Zoek God … en je zult Hem vinden.

Hoe je situatie op dit moment ook is, als jij jezelf grondvest in Gods Woord, zal God je in zijn liefde vasthechten. Geworteld blijven in Gods liefde kan de manier veranderen waarop je jezelf en de wereld om je heen ziet.

Dus waar ben je vandaag naar op zoek?

Welke vragen je ook hebt, welke antwoorden je ook nodig hebt, waar je ook op hoopt — nader tot God, daar waar je bent, door een leesplan te lezen. Laat zijn woorden de manier veranderen waarop je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt.

Bekijk meer leesplannen

Laten we God zoeken … samen.

Hoe ziet het zoeken naar God er voor jou uit?

Regelmatig tijd doorbrengen met God is niet altijd makkelijk. Gelukkig hoef je God niet alleen te zoeken—daar ben je ook niet voor gemaakt. Overweeg om vrienden uit te nodigen om zo samen tot God te naderen door de Bijbel te bestuderen.

Start met een leesplan, selecteer “met vrienden” en zoek God elke dag met mensen die je vertrouwt.

De gelovigen deelden ook alles met elkaar.

Handelingen 2:44

Ontdek meer leesplannen

Zo kun je geestelijk groeien

Plant die begint te groeien

Groeiend geloof

Is jouw streven naar God je aan het veranderen en maakt het je meer als Jezus? Als je dichter naar iemand toe wilt groeien, probeer je die persoon beter te leren kennen. Eén manier om dichter naar Jezus toe te groeien is door de verhalen over zijn bediening en onderwijs te bestuderen.

Leesplannen zijn een geweldige manier om te groeien in je gewoonte God elke dag te zoeken. Als de kans groter is dat je hierin standvastig blijft door dit met vrienden samen te doen, start dan een leesplan, selecteer “Met vrienden”, en nodig zo iemand uit om met je mee te doen.

…groei [geestelijk volwassen] in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus…

2 Petrus 3:18

Meer leesplannen

Een reis door Lucas en Handelingen

BibleProject pictogram

Alle mensen die in Jezus geloofden, waren van harte eensgezind… De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Here Jezus uit de dood was opgestaan, en Gods zegen rustte op hen allen.

Handelingen 4:32-33

Hoe Jezus en de kerk de hele Bijbel met elkaar verbinden.

Zelfs als je niet bekend bent met het Nieuwe Testament, weet je waarschijnlijk dat Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes (de evangeliën) het verhaal van Jezus’ leven vertellen vanuit het perspectief van zijn discipelen. De schrijver van het Lucasevangelie schreef ook het boek Handelingen en structureerde het als één doorlopend verhaal. Lucas gaat over Jezus’ leven en bediening, wat in het boek Handelingen direct verdergaat over het ontstaan van de eerste kerk.

Vandaag presenteren we, in speciale samenwerking met YouVersion en BibleProject, het nieuwe video-leesplan: Een reis door Lucas en Handelingen. Nu kun je deze twee boeken als één geheel ervaren. In dit leesplan laten korte video’s van BibleProject zien hoe Jezus’ leven en onderwijs een vervulling zijn van profetieën uit het Oude Testament over de Verlosser. Het brengt uiteindelijk het algehele verhaal van de hele Bijbel samen.

En nog mooier, Een reis door Lucas en Handelingen is beschikbaar in meer dan 20 talen. Je kunt er dus wereldwijd, samen met anderen, van genieten. Begin Een reis door Lucas & Handelingen en vertel aan al je vrienden over dit nieuwe, geweldige leesplan van BibleProject en YouVersion!

Begin dit leesplan

Hoe was Jezus’ laatste week?

Dit is de
Stille Week…

Jezus zette de week voor zijn kruisiging apart om zijn discipelen eraan te herinneren dat de dood niet zou overwinnen, en dat zijn Koninkrijk nooit zou eindigen. Maar omdat ze niet begrepen wat eraan zat te komen, realiseerden ze zich niet dat Hij ook “Ik houd van jullie” en “tot ziens” tegen hen zei.

Vandaag herinnert de Stille Week ons eraan dat God nog niet klaar is. Want zelfs in die momenten als onze verwachtingen ineenstorten, is er nog steeds hoop. God is nog niet klaar.

Denk dus vanaf deze Palmzondag na over het leven dat je hebt vanwege Jezus’ offer, door een paasleesplan te voltooien. (En als je een van deze leesplannen voltooit, verdien je ook de Paasuitdaging-medaille.)

Bekijk de ‘Vastentijd & Pasen’ collectie