Mga Tampok na Gabay sa Setyembre

Mga Gabay sa Panalangin

Ano ang pumipigil sa iyo na manalangin sa paraang gusto mo?

Tinanong namin ang tanong na ito sa ilan sa aming Komunidad at nalaman namin na maraming gustong manalangin ngunit nahihirapang magtuon, walang oras, o hindi alam kung saan magsisimula.

Ganyan din ba ang nararamdaman mo?

Tuklasin kung paano mo mapapalalim ang iyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin gamit ang mga Gabay na ito.

Maghanap ng Higit pang mga Gabay


Habang lumalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, tanungin mo Siya kung paano ka mamumuhay ng bukas-palad.

Kapag nagbigay ka sa YouVersion, tinutulungan mo ang milyun-milyong tao na maranasan ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos—tulad mo.

Magbigay ng kaloob >


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang gagawin mo kapag ang buhay ay parang walang katiyakan?

Taong may hawak na mga dahon

Nangyayari ang pagbabago.

Ngunit sa gitna nito, tandaan ito: Ang Diyos ay hindi nagbabago, at ang Kanyang mga pangako ay totoo.

Anumang pagbabago na iyong tinatahak, ang Bible App ay may mga Gabay na makakatulong sa iyong manatiling nakasalig sa hindi nagbabagong katotohanan ng Salita ng Diyos.

Iugat ang iyong sarili sa Banal na Kasulatan at alalahanin ang pag-asa na mayroon ka sa Diyos—anuman ang iyong mga kalagayan.

Buuin ang iyong kagawian sa Biblia gamit ang isa sa mga Gabay na ito:

Maghanap ng Higit pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Magbigay ng kaloob ngayon upang matulungan ang mas maraming tao na kumonekta sa Diyos at magkaroon nang mas malalim na pag-unawa sa Kanyang Salita.

Magbigay ng Kaloob >

Hindi pa huli ang lahat upang sumali!

Gitnang-Taong Paghamon

Huwag palampasin ang pagkakataong ito…

14 na araw na lang ang natitira sa Gitnang-Taong Paghamon!

Makuha ang eksklusibong 2023 Badge sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang Araw ng Gabay sa loob ng 7 araw na magkakasunod ngayong buwan.

Maging maganda man ang takbo ng buhay o wala ka sa kung saan mo inaasam, matutugunan ka ng Salita ng Diyos kung nasaan ka man. Tutulungan ka ng Paghamon na ito na palalimin ang iyong relasyon sa Diyos habang kumokonekta ka sa Kanyang Salita araw-araw.

Sumali na bago pa mahuli ang lahat! Pumili ng Gabay:

Tumingin ng iba pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Simulan ang Gitnang-Taong Paghamon!

Gitnang-Taong Paghamon Badge

Nasa kalahati ka na ng taon…

Maging maganda man ang buhay o hindi ito ayon sa inaasahan mo, hindi ka nag-iisa.

Nasaan ka man, narito ang Paghamon sa Gitnang-Taon para tulungan ka!

Sumali sa Paghamon sa Gitnang-Taon at magkamit ng iyong eksklusibong Badge sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang Araw ng Gabay sa loob ng 7 araw na sunud-sunod ngayong Hulyo.

Handa nang magsimula? Pumili ng Gabay:

Tumingin ng iba pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang nagbibigay-katuturan sa iyo?

Taong nakatingin sa malayo

Ano ang nagbibigay-katuturan sa iyo?

“Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo…”

1 JUAN 3:1

Kung sino ka ay higit pa sa kung ano ang iyong ginagawa o kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo.

Ang iyong pagkakakilanlan ay matatagpuan sa katangi-tanging pagkalikha ng Diyos sa iyo na maging—Kanyang anak.

Alamin kung ano ang ibig sabihin nito sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang Gabay sa layunin o pagtawag sa buwang ito.

Tuklasin Ang Mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Ang YouVersion ay libre dahil sa kabutihang-loob ng ating Komunidad.

Magbigay ng kaloob ngayon upang matulungan ang mas maraming tao na mabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Salita ng Diyos.

Magbigay ng kaloob >