Naghihintay ito sa iyo: 🏅

2020 Gitnang-Taong Hamon

May oras pa…

Gawin itong iyong sandali.

Anuman ang pinagdadaaanan mo ngayon, maaari ka laging lumapit sa Diyos. Hindi siya tumitigil sa paghihintay sa atin na ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya.

Ang Gitnang-Taong Hamon ay isang magandang paraan upang hanapin ang puso ng Diyos—at may oras pa upang sumali. Tumapos ng kahit isang araw ng isang Gabay sa 7 sunod-sunod na araw bago ang Hulyo 31, at makakamit mo ang isang eksklusibong badge.*

Samantalahin ang pagkakataon at magsimula na!

Kailangan pa ng Gabay?

Subukan mo ang isa sa mga ito:

Tumingin Pa ng mga Gabay


* Tingnan ang post na ito para sa lahat ng detalye sa Gitnang-Taong Hamon.

Nitong Gitnang-Taong Hamon, Tayo’y Muling Magpokus.

2020 Gitnang-Taong Hamon

Ano ang hitsura ng 2020 para sa iyo? Para sa nakararami sa atin, nitong nakaraang anim na buwan ay naging nakalilito at nakasisira ng loob—na may bahid ng hindi pagkakaisa, sakit, at pagkawala.

Kung ang walang katiyakan ng taong ito ay nagbigay sa iyo ng pakiramdam na malayo ka sa Diyos, hindi pa huli upang muling magpokus sa Kanya. Maaaring hindi natin alam kung ano pang mangyayari sa taong ito, ngunit makakaasa tayo sa mga katotohananang ito: na sasamahan tayo ng Diyos, at lalapit Siya sa atin kapag hinanap natin Siya.

Kaya ginagawa natin ang Gitnang-Taong Hamon: upang tulungan tayong muling ituon ang ating isip sa kung ano ang pinakamahalaga—ang Diyos at ang Kanyang Salita.


Paano Simulang ang Gitnang-Taong Hamon

Nakumpletong Araw ng Gabay

Makamit ang 2020 Gitnang-Taong Hamon Badge sa pamamagitan ng pagkumpleto ng kahit isang araw ng isang Gabay sa 7 sunod-sunod na araw sa buwan ng Hulyo.

Gitnang-Taong Hamon Badge

Upang masulit ang iyong Hamon, mag-imbita ng ilang mga pinagkakatiwalaang kaibigan na sumali sa iyo. At, siguraduhing walang makakaligtaang araw sa pamamagitan ng paggawa ng pang-araw-araw na paalala sa iyong mga setting ng Gabay.

Iyan nga! Handa ng magsimula? Pumili na ng iyong Gabay ngayon:

Tumingin Pa ng mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Ang isang paanyaya ay maaaring makapagbago ng buhay ng isang tao.

Bible App push notification

Logo ng Bible App

Biblia

ngayon

Nais ni Juan na magbasa ng isang Gabay kasama mo.

Bible App push notification

Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pamayanan…

Naligaw ng landas si Alex. Siya at ang kanyang asawa ay nakagawa na mga maling pagpapasiya, at sa huli ay nakaramdam sila na para bang wala na silang layunin sa buhay. Ngunit isang araw ay may nag-imbita kay Alex na sumali sa isang grupo ng Gabay sa Biblia sa YouVersion. Dahil sa imbitasyong ito, natuklasan ni Alex ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos, at ibinigay niya ang kanyang buhay kay Jesus. Isang taon ang nakalipas, ganoon din ang ginawa ng kanyang asawa.

“Ngayon, pinuno na ako ng isang grupo ng Gabay sa Biblia sa YouVersion, ako at ang aking asawa ay nagbabasa ng Kanyang Salita araw-araw nang magkasama, at kasali pa rin ako sa pareho grupo ng Gabay sa YouVersion… ngunit sila na ngayon ay mga kapatid ko kay Cristo at mga malalapit na kaibigan.”
— Alex

Pag-aasawa

Kapag inimbitahan mo ang isang tao na kumumpleto ng isang Gabay sa Biblia kasama mo, inaanyayahan mo silang maranasan ang nakapagpapabago ng buhay na kapangyarihan ng  Salita ng Diyos.

Ngayon, magsimula ng isang Gabay Kasama ng mga Kaibigan at tingnan kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong puno ng pananampalatayang desisyon na sundan Siya habang gumagawa ng mga alagad.

Magsimula ng Gabay Kasama ng Mga Kaibigan

Ano ang iyong mga Relationship Goal?

Hilera ng iba't ibang kulay

Magkaroon ng Gabay
para sa Bawat
Relasyon.

Kahit pa ikaw ay walang asawa, nakikipag-date, kasal, o “ito’y komplikado,” ang iyong mga relasyon ay mahalaga sa Diyos. Lahat tayo ay inutusang “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos … at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.”

Mapaghamon ang umibig sa iba nang lubos kung hindi Diyos ang una mong iniibig. Ngunit ang pag-ibig sa Diyos ay hindi sapat. Kailangan baguhin ng Kanyang pag-ibig kung paano mo tingnan ang iyong sarili. Upang magkaroon ng mga relationship goal, unang hanapin ang Diyos sa bawat relasyon.

Ito ang ilang mga Gabay sa Biblia
upang tulungan kang makapagsimula:

Mga Gabay sa Relasyon

Mahirap ang pagtataguyod ng isang pamilya.

Ano ang ibig sabihin ng
maging isang “Mabuting Magulang”?

Maaaring maging mahirap ang pagtataguyod ng isang pamilya. Lahat tayo ay nagnanais na makapagbigay nang higit sa mayroon tayo—kaligtasan at kapanatagan, mga magagandang karanasan, at mga pagkakataon upang lumago. Paano nga ba natin espirituwal na pamumunuan ang ating mga anak, patungo sa paglikha ng isang mas maayos na mundo?

Sa kabutihang palad, hindi natin ito kailangang pag-isipan nang mag-isa. Marami ang nauna sa atin, na nagdokumento ng kanilang mga karanasan sa mga bagay-bagay na nakatulong sa kanila. Ang mga Gabay sa Biblia ay makatutulong sa iyo sa iba’t-ibang yugto sa iyong paglalakbay:

Tingnan ang Mga Gabay sa Biblia