พระเจ้าทรงอยู่กับท่าน เสมอ

คนยืนอยู่บนถนน

พระเจ้าทรงอยู่กับท่าน เสมอ

“พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้สิ้นหวัง”

สดุดี 34:18

พระคัมภีร์นั้นบรรจุเต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนที่แม้จะวางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจ แต่ก็ยังคงมีความรู้สึกสงสัย วิตกกังวล และความสิ้นหวัง

ดาวิดรู้สึกจมดิ่งในความโศกเศร้าและอ้างว้าง โยบประสบกับความทุกข์ใจ เอลียาห์ก็เบื่อหน่ายชีวิตและหวาดกลัวอนาคต

เช่นเดียวกับพวกเขา บางครั้งเราอาจรู้สึกหลงทางและโดดเดี่ยว แต่พระเจ้าทรงห่วงใยในตอนนั้น—และพระองค์ทรงห่วงใยในตอนนี้

ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญสิ่งใดหรือรู้สึกเช่นไร พระเจ้าทรงอยู่กับคุณเสมอ ค้นพบความหวังที่คุณมีในพระองค์โดยทำหนึ่งในแผนการอ่านเหล่านี้ให้สำเร็จ

หาแผนการอ่านเพิ่มเติม

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล


พิจารณาที่จะถวายให้กับแอพพระคัมภีร์วันนี้ เพื่อช่วยให้ผู้คนมากขึ้นในทุกหนทุกแห่งได้รับประสบการณ์ความหวังที่เรามีในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์

ถวายทรัพย์ >

คุณไม่เคยอยู่คนเดียว นี่คือเหตุผล…

นกพิราบ

คุณไม่เคยอยู่คนเดียว นี่คือเหตุผล…

หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาหาเหล่าสาวกเพื่อให้การทรงสถิตของพระเจ้ายังคงอยู่กับพวกเขา

เมื่อคุณเชื่อในพระเยซู พระวิญญาณของพระองค์ก็อยู่กับคุณ การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ใกล้เสมอ

ค้นพบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอย่างไรในชีวิตของคุณโดยอ่านหนึ่งในแผนการอ่านเหล่านี้ให้สำเร็จ

หาแผนการอ่านเพิ่มเติม

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

คุณเตรียมตัวสำหรับเทศกาลอีสเตอร์อย่างไร?

อุโมงค์ว่างเปล่า

คุณเตรียมตัวสำหรับเทศกาลอีสเตอร์อย่างไร?

“พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่; ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว…”

มัทธิว 28:6

พระเยซูได้แยกหนึ่งสัปดาห์ก่อนการตรึงกางเขนออกมาเพื่อย้ำเตือนเหล่าสาวกของพระองค์ว่าความตายจะไม่ชนะ และอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความหวังกำลังเดินทางมา พระเจ้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์

ต่อไปนี้เป็นสองสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความหวังที่เรามีในพระเยซูในวันอาทิตย์แห่งการฟื้นคืนพระชนม์


ทำแผนการอ่านอีสเตอร์ให้สำเร็จ

เหรียญตราภารกิจวันอีสเตอร์

ใคร่ครวญความรักของพระเยซูที่มีต่อคุณด้วยแผนการอ่านอีสเตอร์ เมื่อคุณทำสำเร็จตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ฟื้นคืนพระชนม์ คุณจะได้รับเหรียญตราพิเศษอีกด้วย!

ค้นหาแผนการอ่าน


ชวนเพื่อนสักคน

อีสเตอร์นี้ แบ่งปันข่าวดีของพระเยซูกับผู้คนในชีวิตของคุณ เชิญพวกเขามาสัมผัสการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แท้จริงผ่านทางพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์

แบ่งปันแอพพระคัมภีร์


Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

ภารกิจเทศกาลอีสเตอร์เริ่มต้นวันนี้!

ภาระกิจวันอีสเตอร์

ให้เรารำลึกว่าทำไมเราจึงเฉลิมฉลอง…

เข้าร่วมภารกิจวันอีสเตอร์วันนี้และใคร่ครวญถึงความรักอันลึกซึ้งของพระเยซูที่มีต่อคุณ

อ่านแผนการอ่านวันอีสเตอร์ให้สำเร็จระหว่างวันนี้งวันฟื้นคืนพระชนม์ในวันอาทิตย์เพื่อรับเหรียญตราพิเศษ!

เริ่มต้นด้วยหนึ่งในแผนเหล่านี้:

ดูแผนการอ่านเพิ่มเติม

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

เข้าร่วมท้าทายภารกิจ 21 วัน!

ความท้าทาย 21 วัน

ในอีก 21 วันข้างหน้า…

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้า?

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เริ่มขึ้น สร้างนิสัยในพระคัมภีร์ของคุณด้วยการท้าทายภารกิจ 21 วัน—โอกาสที่จะทำให้การติดสนิทกับพระวจนะของพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตที่จะพลิกเปลี่ยนทุกด้านในชึวิตของคุณ

สำเร็จแผนการอ่านพระคัมภีร์หนึ่งวันเป็นเวลา 21 วันตลอดทั้งเดือนเพื่อรับเหรียญตราพิเศษ

เริ่มต้นด้วยหนึ่งในแผนเหล่านี้:

ดูแผนการอ่านเพิ่มเติม

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล