Hãy cùng nhau tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Tìm kiếm Đức Chúa Trời với bạn sẽ như thế nào?

Dành thời gian thường xuyên cho Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Rất may, bạn không phải tìm kiếm Đức Chúa Trời một mình — và bạn không phải làm vậy. Hãy cân nhắc mời mọi người đến gần Đức Chúa Trời với bạn bằng cách học Kinh Thánh cùng nhau.

Đơn giản chỉ cần bắt đầu một Kế Hoạch, chọn “Với bạn bè” và tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày với những người bạn tin tưởng.

Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung.

Công vụ các sứ đồ 2:44

Khám phá Thêm Kế hoạch

Làm thế nào để Tăng trưởng Thuộc Linh

Cây bắt đầu phát triển

Chuyển đổi Đức tin

Việc bạn theo đuổi Đức Chúa Trời có đang thay đổi bạn và khiến bạn giống Chúa Giê-xu hơn không? Khi bạn muốn trở nên thân thiết hơn với ai đó, bạn cố gắng tìm hiểu họ nhiều hơn. Một cách chúng ta có thể đến gần hơn với Chúa Giê-xu là khám phá những lời tường thuật về chức vụ và sự dạy dỗ của Ngài.

Các kế hoạch là một cách tuyệt vời để phát triển thói quen tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày của bạn. Nếu bạn có nhiều khả năng duy trì sự nhất quán bằng cách có bạn bè đi cùng trong cuộc hành trình của mình, hãy bắt đầu Kế hoạch, sau đó chọn “Với Bạn bè” và mời ai đó tham gia cùng bạn.

…phát triển [tăng trưởng thuộc linh] trong ân điển và sự hiểu biết về Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ…

2 PHI-E-RƠ 3:18

Các Kế hoạch khác

Chuyến hành trình qua Tin Mừng theo thánh Lu-ca và sách Công vụ Tông đồ

Biểu tượng BibleProject

Cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý… Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa là Đức Chúa Giê-xu, và Ngài đổ ân điển lớn lao trên mọi người.

Công vụ các sứ đồ 4:32-33

Chúa Giê-xu và Hội Thánh liên kết toàn bộ Kinh Thánh với nhau thể nào.

Ngay cả khi bạn không quen thuộc với Tân Ước, bạn có thể biết rằng Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng (các sách Phúc âm) kể câu chuyện cuộc đời của Chúa Giê-xu từ quan điểm của các môn đồ của Ngài. Tác giả Lu-ca cũng viết sách Công vụ, cấu trúc chúng thành một câu chuyện liên tục. Lu-ca trình bày về cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu, sau đó bắt nguồn trực tiếp vào việc thành lập Hội Thánh đầu tiên trong sách Công vụ các sứ đồ.

Hôm nay, trong sự hợp tác đặc biệt giữa YouVersion và BibleProject, chúng tôi công bố Chuyến hành trình qua Tin Mừng theo thánh Lu-ca và sách Công vụ Tông đồ, một bài tĩnh nguyện video hoàn toàn mới cho phép bạn trải nghiệm những cuốn sách này cùng nhau. Xuyên suốt Kế hoạch, các video tường thuật ngắn từ BibleProject cho thấy cuộc đời và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm các lời tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Cứu Rỗi như thế nào — và cuối cùng tập hợp thành câu chuyện tường thuật tổng thể toàn bộ Kinh Thánh.

Tuyệt vời hơn nữa, Chuyến hành trình qua Tin Mừng theo thánh Lu-ca và sách Công vụ Tông đồ có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ, vì vậy bạn sẽ cùng thưởng thức với những người khác từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bắt đầu Chuyến hành trình qua Tin Mừng theo thánh Lu-ca và sách Công vụ Tông đồ bên dưới, và phổ biến cho tất cả bạn bè của bạn về Kế hoạch mới thú vị này từ BibleProject và YouVersion!

Bắt đầu kế hoạch

Tuần cuối cùng của Chúa Giê-xu như thế nào?

Đây là
Tuần Thánh…

Chúa Giê-xu biệt riêng một tuần trước khi Ngài bị đóng đinh để nhắc nhở các môn đồ của Ngài rằng sự chết sẽ không chiến thắng, và Vương quốc của Ngài sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng bởi vì họ không hiểu điều gì sẽ đến, họ không nhận ra rằng Ngài cũng đang nói với họ “Ta yêu con” và “tạm biệt.”

Hôm nay, Tuần Thánh là một lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời vẫn chưa kết thúc. Bởi vì ngay cả trong những khoảnh khắc khi mong đợi của chúng ta sụp đổ – hy vọng vẫn đến. Đức Chúa Trời chưa hoàn thành.

Vì vậy, bắt đầu từ Chủ nhật Lễ Lá này, hãy suy ngẫm về cuộc sống mà bạn có được nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu bằng cách hoàn thành Kế hoạch Phục sinh. (Và, khi bạn hoàn thành một trong các Kế hoạch này, bạn cũng sẽ nhận được Huy hiệu Thử thách Phục sinh.)

Xem bộ sưu tập lễ Phục sinh