Kế hoạch Nổi bật tháng 9

Kế hoạch Cầu nguyện

Điều gì khiến bạn không cầu nguyện theo cách bạn muốn?

Chúng tôi đã hỏi một số người trong Cộng đồng của mình câu hỏi này và được biết rằng nhiều người muốn cầu nguyện nhưng khó tập trung, không có thời gian hoặc không biết bắt đầu từ đâu.

Bạn có thể thuật lại?

Khám phá cách bạn có thể làm dằm thắm thêm mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời thông qua cầu nguyện với các Kế hoạch này.

Tìm Thêm các Kế hoạch


Khi bạn đến gần Đức Chúa Trời hơn qua lời cầu nguyện, hãy cầu hỏi Ngài làm thế nào bạn có thể sống một cuộc đời rộng rãi.

Khi bạn dâng hiến cho YouVersion, bạn đang giúp hàng triệu người trải nghiệm sức mạnh của Lời của Đức Chúa Trời—giống như bạn.

Tặng một Món quà >


FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina