Voor de moeders die inspireren…

Moeder die kind vasthoudt

Denk aan een moeder die je inspireert. Misschien is het je eigen moeder, een familielid, een buurvrouw, of een vriendin.

Moeders bemoedigen, troosten, leiden ons en dagen ons uit. Ze luisteren met mededogen, spreken met wijsheid en leiden in liefde.

Vandaag is de perfecte dag om een moeder te vertellen hoeveel ze voor je betekent.

Dank God voor deze vrouwen in je leven, en moedig hen aan door deze speciale versafbeelding te delen.

Er zijn veel goede vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal! - Spreuken 31:29 - Versafbeelding

Deel deze Versafbeelding

Hij is opgestaan!

Trap bij een graf

Gods liefde overwint alles — zelfs de dood.

Laten we ons samen verheugen in Jezus’ overwinning over de dood en het eeuwige leven dat we in Hem hebben.

Vier Paaszondag door deze speciale versafbeelding voor Pasen op te slaan en te delen.

Hij is opgestaan - Mattheüs 28:6 - Versafbeelding

Afbeelding delen

Een Goede Vrijdag Gebed

Kruis

Waarom is Goede Vrijdag “goed”?

…zei Hij: ‘Mijn taak is vervuld!’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Johannes 19:30

De discipelen keken toe terwijl Jezus uitriep: “Het is volbracht.” Maar wat eindigde was niet Jezus’ leven, het was alles wat ons scheidde van Gods liefde.

“God met ons” werd “God voor ons” toen Hij zijn leven opgaf om ons te redden.

Jezus leed zodat onze lijdende wereld God persoonlijk zou leren kennen … dat is wat Goede Vrijdag “goed” maakt.


Een Goede Vrijdag gebed

Jezus,

Ik betreur het dat de martelingen en het verdriet dat U aan het kruis hebt doorstaan, nodig waren om de mensheid te redden. U wilde niet dat we slaven zouden zijn van angst, bezorgdheid of zonde – dus U offerde Uzelf op zodat de liefde kon overwinnen.

Het is de liefde die aan het kruis hing en alles opgaf om ons te redden. “Het is volbracht” was een overwinningskreet, omdat U alles versloeg wat ons gevangen hield.

Door uw offer kan ik voor altijd intimiteit met U ervaren. Dank U wel! Laat me zien hoe ik uw liefde vandaag en elke dag kan delen.

Gebruik mij om de wereld, waarvoor U stierf om die te verlossen, te bereiken.

Amen.

Bewaar gebed

Verlossing in het onverwachte

Gebrandschilderd glas afbeelding

Met Pasen gedenken we dat Jezus’ gebroken lichaam een eind heeft gemaakt aan onze gebrokenheid.

Maar voordat we de opstanding eren, is het belangrijk om terug te kijken naar de gebeurtenissen die leidden tot Jezus’ ultieme offer.

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de uren voor Jezus’ dood was het Laatste Avondmaal.

De timing van het Laatste Avondmaal was speciaal omdat het plaatsvond tijdens Pesach.

Dat lijkt misschien een onbeduidend detail, maar Jezus gebruikte het om zijn dood — en opstanding — te verbinden met de uittocht van de Israëlieten uit Egypte.

Waarom Pesach belangrijk is

Pesach was een cruciale gebeurtenis die het Joodse volk al honderden jaren voor het Laatste Avondmaal in acht nam.

Na tientallen jaren van onderdrukking in Egypte zou God zijn volk bevrijden uit hun slavernij en hen brengen naar het land dat Hij hun beloofd had.

Maar eerst moest Hij een leider aanwijzen om de Israëlieten te mobiliseren — Mozes.

Mozes, door God aangespoord, vroeg de farao om hun vrijheid, maar elke keer was het antwoord nee.

Als antwoord stuurde God een reeks plagen om de Egyptenaren te kwellen.

Maar het hart van de farao bleef verhard.

Eindelijk, een ontsnapping.

Als laatste redmiddel zond God een laatste plaag: een engel des doods om de eerstgeboren zoon van ieder gezin in Egypte te doden.

Vanwege de wrede, onderdrukkende slechtheid van de farao — en zijn onwil om berouw te tonen over zijn zonden — zorgde God voor gerechtigheid.

Maar God voorzag in iets wat de farao nooit heeft geboden: een uitweg.

Vóór de laatste plaag werd de Israëlieten opgedragen de deuren van hun huizen te beschilderen met het bloed van een offerlam. Op die manier zouden, wanneer de engel des doods zou komen, hun huizen worden gepasseerd, en hun eerstgeboren zonen zouden worden gered.

Het lijkt misschien een vreemd symbool, maar door de dood van het lam brengt God het kwaad tot gerechtigheid.

Na de laatste plaag — en de dood van zijn eerstgeboren zoon — gaf de farao de Israëlieten eindelijk de vrijheid.

Toen zij zich in het beloofde land vestigden, herdachten zij Pesach ieder jaar met een feestmaal — bestaande uit brood, wijn en een offerlam.

Het onberispelijke lam

Duizend jaar later kwamen Jezus en zijn discipelen rond de tafel zitten om op dezelfde manier feest te vieren.

Tijdens het eten nam Jezus een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. ‘Neem dit,’ zei Hij, ‘en eet het op, want dit is mijn lichaam.’

‘Drink er allemaal uit,’ zei Hij. ‘Dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van de zonden te bewerken.’

Mattheüs 26:26-28

Met deze woorden verbond Jezus Pesach met Gods plan om de wereld te verlossen.

Het laatste element van de Pesachmaaltijd is een lam. Maar voor zover wij weten, stond er geen lam op de tafel bij het Laatste Avondmaal.

Dat was geen fout. Het was een symbolisch statement.

Door het lam redde God de Israëlieten uit de slavernij van de farao.

Door Jezus redt God de wereld van de slavernij van zonde en dood.

Oproep tot actie

Minder dan 24 uur na het Laatste Avondmaal, blies Jezus zijn laatste adem uit aan het kruis.

Zijn offer was om alle zonden van de mensheid op zich te nemen. Hij liet Zich door zijn Vader verlaten, zodat wij nooit van God gescheiden hoefden te worden.

Jezus wil niet alleen dat wij begrijpen wat Hij voor ons gedaan heeft, Hij wil dat wij er deel aan hebben door een relatie met Hem aan te gaan.

Daardoor worden wij deel van het grootste verhaal ooit verteld.

Laten we, nu Goede Vrijdag nadert, niet vergeten dat we deel mogen uitmaken van Gods plan, dat al duizenden jaren in de maak is, om ons allen te verlossen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Elke drie seconden gebeurt dit in YouVersion…

Persoon aan de telefoon

Mis dit moment niet.

Onze hoop is dat het voelt alsof het speciaal voor jou is gemaakt wanneer je YouVersion opent.

En dat was het ook.

Maar wat je misschien niet weet, is dat miljoenen mensen over de hele wereld hetzelfde voelen.

Dankzij de vrijgevigheid van onze Bijbeluitgevers biedt YouVersion Bijbels aan in meer dan 1800 talen, zodat mensen toegang hebben tot de Schrift in een taal waarmee ze zich het meest verbonden voelen.

En tot nu toe leest

onze wereldwijde gemeenschap
dit jaar de hele Bijbel

elke 3 seconden.

Aftelklok

Maar er zijn nog steeds miljoenen mensen die niet weten dat Gods Woord slechts een klik verwijderd is…

Over de hele wereld zijn mensen op zoek naar hoop en vrede. Als je aan YouVersion geeft, help je ons om deze mensen te verbinden met Gods Woord.

Doneer nu

De eenvoudigste manier om bij te dragen aan onze
missie is door een terugkerende donatie te doen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen