“Mijn God, mijn God…”

Kruis

Bidden is God vertellen wat je op je hart hebt — zowel vreugdevolle als ongemakkelijke dingen. Jezus deed dit in veel situaties, ook aan het kruis.

… Jezus riep met luide stem: “Eli, eli, lama sabachtani?” (wat betekent: “Mijn God, mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?”).

Mattheüs 27:46

Jij kunt Jezus’ voorbeeld volgen! Denk vandaag na over zijn dood met een speciaal gebed, beschikbaar in de Bijbel App.

Laten we bidden

Sla dit gebed op en deel het met vrienden om zo samen Jezus te zoeken.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Wat betekent het om anderen te dienen?

Het Laatste Avondmaal

Vlak voor zijn laatste maaltijd, maakte Jezus een groot statement toen Hij een handdoek en een waskom nam … en de voeten van zijn discipelen waste.

De handdoek en de waskom waren een blijvende herinnering aan zijn dienstbaarheid. Daarna nodigde Jezus zijn discipelen uit om zijn offer te gedenken met het brood en de beker.

Jezus’ dood was de ultieme daad van dienstbaarheid. Dankzij Jezus’ onbaatzuchtigheid kunnen we Hem persoonlijk kennen!

Ontdek wat Jezus’ hart van dienstbaarheid voor ons betekent door te leren over het Laatste Avondmaal in de Dagelijkse Vernieuwing van vandaag.

Ervaar Dagelijkse Vernieuwing

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Wat is Palmzondag?

Palmzondag

Palmzondag is de dag waarop we de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdenken, waar Hij als een koning werd verwelkomd.

Het is ook de eerste dag van de Stille Week – de week van gebeurtenissen die leiden naar het ultieme offer van Jezus.

Tegenwoordig is de Stille Week een krachtige herinnering dat Gods werk nog niet klaar is. Er komt hoop.

Van Palmzondag tot Paaszondag laat de Stille Week ons Gods plan zien om de wereld te verlossen.

Ontdek de komende acht dagen deze gebeurtenissen in de Bijbel met exclusieve inhoud in Dagelijkse Vernieuwing.

Open Dagelijkse Vernieuwing

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Een gebed voor 2024

Persoon bidt

Waar hoop jij op dit nieuwe jaar?

Misschien wil je een nieuwe start na de pijn uit je verleden, of misschien ga je het nieuwe jaar hoopvol en vol verwachting in.

Terwijl we vooruitkijken naar de toekomst, kunnen we tot God naderen — nu al — door te bidden.

Stel je eens voor wat er dit jaar zou kunnen gebeuren als miljoenen van ons over de hele wereld samen zouden werken om vrijmoedig te bidden voor elkaar, voor onze wereld en voor de wil van God.

Als onderdeel van onze wereldwijde YouVersion gemeenschap willen we je uitnodigen om met ons te bidden.


God,

We danken U voor alles wat U hebt gedaan en we kijken hoopvol naar de toekomst.

Onze wereld is vol gebrokenheid die alleen U kunt herstellen, dus bidden we voor mogelijkheden om vrijmoedig de hoop die we in U hebben te verkondigen.

We bidden voor gelovigen over de hele wereld — dat ze in U verenigd zijn, elkaar liefhebben en steunen.

Help ons dit jaar in alles onze hoop op U te vestigen.

Geef ons kracht om vol te houden, de moed om uw goede nieuws te delen en geef ons vrede in de wetenschap dat U altijd bij ons bent.

In Jezus’ naam, amen.


Toevoegen aan gebedslijst

Nadat je dit gebed hebt opgeslagen, kun je het delen in de app zodat je vrienden met je mee kunnen bidden!

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Tekst van het Jaar in 2023

Het Bijbelvers dat in 2023 het meest is gedeeld, van een bladwijzer voorzien en gemarkeerd door de wereldwijde YouVersion-gemeenschap is…

Jesaja 41:10 - Versafbeelding

“Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.”

Jesaja 41:10

Als je terugblikt op dit jaar, denk aan een moment waarop je behoefte had aan een herinnering aan Gods aanwezigheid, zijn liefde en zijn kracht.

Misschien heb je die dingen nu nodig.

Je maakt deel uit van een globale gemeenschap die dezelfde hoop deelt in verschillende talen en landen over de hele wereld.

Weet dat je niet alleen bent.

Denk vandaag aan iemand in je leven die moet horen dat God met diegene is, en bemoedig diegene met deze speciale versafbeelding.

Deel deze Versafbeelding