Đức Chúa Trời luôn làm những điều tuyệt vời. Hãy cảm tạ Ngài!

Dãy Núi

Bạn đang biết ơn về điều gì?

“Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Giê-xu.”

1 TÊ-SA-LÔ-NI-CA 5:18

Bất kể bạn phải đối mặt với điều gì, sự tốt lành và lòng thương xót của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Trên thực tế, Ngài thậm chí còn chuẩn bị các phước lành cho bạn vào giữa thời kỳ khó khăn. Nhưng những lẽ thật này không phải lúc nào cũng dễ nhớ, đó là lý do tại sao việc dâng lời cảm tạ lại quan trọng.

Lòng biết ơn giúp chúng ta tập trung vào Đấng duy nhất có thể xoay chuyển nan đề của chúng ta vì vinh quang của Ngài và lợi ích của chúng ta. Vì vậy, ngay bây giờ, chúng ta hãy dành một phút để tạm dừng và cảm tạ Đức Chúa Trời vì tất cả những gì Ngài đã làm trong cuộc sống của chúng ta.


Lời Cầu nguyện Cảm tạ

Đức Chúa Trời ơi, Ngài là tốt lành, và tình yêu bền vững của Ngài còn đến đời đời! Ngay cả trong những thời kỳ khó khăn nhất, con luôn có lý do để tôn thờ Ngài.

Cảm tạ Ngài đã ban cho con sự chiến thắng và sự sống dư dật trong Chúa Giê-xu Christ! Mặc dù con không xứng đáng, nhưng Ngài gột rửa cho con bằng tình yêu thương và sự tha thứ vô điều kiện.

Và vì vậy cho dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, con sẽ hét lên vui mừng vì có Ngài ở bên con. Ngài an ủi con và ban phước cho con trước sự chứng kiến của kẻ thù con. Không gì có thể so sánh được với Ngài và không có vũ khí nào có thể chống lại Ngài. Trong tất cả mọi sự, con còn hơn cả một người chiến thắng nhờ Ngài!

Xin hãy được tôn vinh qua con, hỡi Đức Chúa Trời. Hãy để những lời của miệng con và sự suy ngẫm của tấm lòng con chúc tụng danh Ngài.

Con muốn cuộc sống của con dâng cho Ngài sự ngợi khen.

Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

THÊM VÀO DANH SÁCH CẦU NGUYỆN

YouVersion chúc mừng 500 triệu lượt cài đặt!

Điều đó bắt đầu như một câu hỏi.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người có thể tiếp cận với Kinh Thánh ở bất cứ nơi nào họ đến?”

Năm 2008, điều đó đã trở thành YouVersion — một trong 200 ứng dụng miễn phí đầu tiên trên App Store.

Điều khởi đầu là mong muốn làm cho mọi người có thể tiếp cận được Kinh Thánh, giờ đây đã trở thành một phong trào toàn cầu của những người cam kết tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày qua Lời của Ngài.

Đó là một phong trào mà bạn là một phần của…

… Một phong trào hiện đã được cài đặt trên nửa tỷ thiết bị.

Một phong trào có thể thực hiện được bởi vì… Kinh Thánh vẫn SỐNG ĐỘNG.


Điều gì đó LỚN đang xảy ra.

Đức Chúa Trời đang tích cực vận hành thông qua YouVersion—và hàng trăm triệu người là một phần của điều đó.

Mỗi khi ai đó cài đặt YouVersion, họ sẽ có quyền truy cập tức thì vào một Cộng đồng xoay quanh Kinh Thánh. Một Cộng đồng đang mời gọi Đức Chúa Trời định hình cuộc sống của họ thông qua Kinh Thánh, Kế hoạch Kinh Thánh và Cầu nguyện.

T. Rushing

“Khi tôi tìm thấy [YouVersion], đã nghiên cứu, đọc Kế hoạch và kết nối với những người khác, tôi đã bị cuốn hút vào năng quyền của Đức Chúa Trời tuôn đổ qua Cộng đồng YouVersion.”

T. Rushing


Đức Chúa Trời chưa hoàn thành.

Hôm nay, chúng tôi đang chúc mừng 500 triệu lượt cài đặt … nhưng chúng tôi không chỉ suy ngẫm những gì Đức Chúa Trời đã làm, chúng tôi đang mong đợi những gì Ngài sẽ làm tiếp theo.

Hãy tưởng tượng một ngày trong tương lai gần khi 1 tỷ người đã cài đặt YouVersion.

Bạn có thể giúp điều này xảy ra.

Cách tốt nhất để giúp chúng ta chúc mừng thời khắc lịch sử này là chia sẻ YouVersion với một người nào đó trong cuộc sống của bạn, người chưa được Lời Đức Chúa Trời biến đổi.

Có hàng triệu người vẫn đang chờ đợi để được Kinh Thánh biến đổi, và bạn hoàn toàn có thể tiếp cận một số người trong số họ. Cho phép Đức Chúa Trời tích cực vận hành thông qua bạn bằng cách mời người khác khám phá rằng Kinh Thánh vẫn Sống động.

Chia sẻ YouVersion

Và khi bạn chia sẻ YouVersion trong ứng dụng, bạn sẽ nhận được Huy hiệu chia sẻ YouVersion.

Cảm tạ Đức Chúa Trời về Lời của Ngài

Kinh Thánh SỐNG ĐỘNG

Hãy Cùng nhau Cầu nguyện

Mỗi khi bạn mở YouVersion, bạn đang kết nối với Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài. Và khi bạn mở ứng dụng, bạn có quyền truy cập vào Kinh Thánh bằng ngôn ngữ mà bạn hiểu.

Hãy nghĩ về món quà đó là gì.

Nhưng Kinh Thánh không phải là chỉ có sẵn ở vào ngôn ngữ của bạn bởi vì sự hào phóng của các đối tác của chúng tôi, YouVersion cung cấp Kinh Thánh cho hơn 1.700 ngôn ngữ.

Đức Chúa Trời đang quyến rũ tấm lòng của những người đang tìm kiếm Ngài qua Lời của Ngài, và tạo ra một Cộng đồng toàn cầu xoay quanh Kinh Thánh.

Và Ngài chỉ mới bắt đầu.

Khi YouVersion đạt được 500 triệu lượt cài đặt, chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã giúp chúng ta có thể đến gần Ngài thông qua Lời của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục biến đổi những tấm lòng trên khắp thế giới qua Kinh Thánh, và chúng ta hãy cầu nguyện cho những người trong cuộc sống của chúng ta, những người chưa nhận biết Đức Chúa Trời.


Một lời Cầu nguyện của Lễ Chúc mừng

Đức Chúa Trời ơi,

Cảm ơn Ngài đã mang một Cộng đồng những người tin Chúa lại với nhau thông qua Lời của Ngài. Kinh Thánh đã thay đổi cuộc sống của chúng con, biến đổi tấm lòng và tâm trí của chúng con, và tiết lộ nhu cầu sâu sắc của chúng con đối với Ngài. Lời của Ngài là lý do Cộng đồng YouVersion tồn tại.

Đức Chúa Trời ơi, chúng con muốn Lời của Ngài tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới bởi vì Lời Ngài là hoàn hảo và chân thật. Lời của Ngài không bao giờ trở về luống nhưng. Qua Kinh Thánh, Ngài đã bày tỏ điều gì là tốt lành và khôn ngoan. Lời của Ngài chứa đầy những lời hứa sẽ hướng dẫn và soi đường cho chúng con. Lời Ngài dạy bảo chúng con, hướng dẫn chúng con, bẻ trách và an ủi chúng con. Chúng con muốn thấy Lời Ngài tiếp tục biến đổi thế giới của chúng con.

Ban cho chúng con nhiều cơ hội hơn để chia sẻ Kinh Thánh với những người khác. Và khi Ngài ban cho chúng con những cơ hội này, hãy làm cho nhiều tấm lòng và tâm trí hơn sẵn sàng để biết Ngài một cách thân mật.

Xin hãy để chúng con trở thành những người mà Ngài đã tạo nên chúng con để chúng con có thể dâng vinh quang cho Ngài mọi lúc. Chúng con là dân sự của Ngài, và chúng con hoàn toàn cống hiến cho Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu,
Amen.

Lưu lời Cầu nguyện

Hoàn thành một Kế hoạch đặc biệt và đạt Huy hiệu!

Huy hiệu Kinh thánh là sống động

Hãy khám phá Kinh Thánh sống động như thế nào.

Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra vũ trụ đang thổi sự sống mới vào thế giới qua quyền năng của Lời Ngài. Và Lời Đức Chúa Trời sống động và hoạt động bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta đang sống và hoạt động.

Kinh thánh đang định hình Cộng đồng YouVersion và tháng này chúng ta đang tiến đến một cột mốc quan trọng. Khi YouVersion đạt gần 500 triệu lượt cài đặt, Cộng đồng toàn cầu của chúng tôi đang phản ánh những gì Đức Chúa Trời đã làm cho đến nay.

Tham gia lễ kỷ niệm toàn cầu bằng cách hoàn thành 7 ngày mới của YouVersion Kế hoạch Kinh Thánh là sống động, và khám phá cách Đức Chúa Trời sử dụng Kinh thánh để thay đổi cuộc sống trên khắp thế giới. Chúng ta hãy ca tụng Kinh thánh đã biến đổi lịch sử như thế nào.

Hoàn thành Kế hoạch này trong tháng 11 và bạn cũng sẽ nhận được Huy hiệu Kinh thánh phiên bản giới hạn là Huy hiệu Kế hoạch sống động.

Huy hiệu Kinh thánh là sống động

Bắt đầu kế hoạch

Chúng ta sắp đạt được một cột mốc quan trọng!

Kinh Thánh SỐNG ĐỘNG

Điều gì đó đáng kinh ngạc
đang diễn ra…

Cài đặt bộ đếm trong Ứng dụng Kinh Thánh

YouVersion đang trên đà sớm đạt được 500.000.000 lượt cài đặt ứng dụng.

Trong 13 năm qua, chúng tôi đã thấy Đức Chúa Trời làm nhiều hơn những gì chúng ta có thể cầu xin, suy nghĩ hoặc tưởng tượng thông qua YouVersion.

Khi Kho Ứng dụng ra mắt vào năm 2008, YouVersion là một trong 200 ứng dụng đầu tiên có sẵn. Cuối tuần đầu tiên đó, 83.000 người đã cài đặt Kinh Thánh trên thiết bị của họ. Nhưng hiện tại, một Cộng đồng bắt đầu với 83.000 lượt tải xuống trong một ngày cuối tuần đã đạt gần nửa tỷ.

Con số đó đại diện cho mọi người trên khắp thế giới – từ các quốc gia khác nhau và nói các ngôn ngữ khác nhau – đang tích cực đến gần với Đức Chúa Trời hơn qua Lời của Ngài. Và bạn là một trong số họ.


Biểu tượng ứng dụng Kinh Thánh

Hãy chúc tụng Lời của
Đức Chúa Trời bằng hành động.

Khi chúng ta gần đến mốc quan trọng này vào giữa tháng 11, chúng tôi mời Cộng đồng cùng chúc mừng với chúng tôi rằng Kinh Thánh sống động. Nếu bạn mở YouVersion ngay bây giờ, bạn sẽ thấy một bộ đếm theo dõi tiến trình đạt tới 500 triệu lượt cài đặt của chúng tôi trong thời gian thực. Khi bạn nhìn thấy bộ đếm đó, hãy nghĩ về con số đó đại diện cho điều gì. Sau đó, hãy suy ngẫm về những gì Đức Chúa Trời đã hoàn thành qua Lời Ngài, và chúc tụng sự thành tín của Ngài.


Hãy xem Kinh Thánh sống động như thế nào.

Trong vài tuần tới, chúng tôi đang chúc mừng thời khắc lịch sử này — và chúng tôi muốn bạn tham gia cùng chúng tôi!

Hãy bắt đầu sự chúc mừng bằng cách xem video đặc biệt này, có những người mà cuộc sống của họ đã được thay đổi bởi Lời của Đức Chúa Trời.

(Để xem video này bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chuyển đến cài đặt video (biểu tượng bánh răng), nhấn vào “Phụ đề” và chọn ngôn ngữ của bạn.)


Muốn đạt Huy hiệu?

Khi chúng tôi đếm đến 500 triệu, hãy tham gia chúc mừng bằng cách chia sẻ ứng dụng YouVersion với một người bạn!

Và khi bạn chia sẻ YouVersion trong ứng dụng, bạn sẽ nhận được Huy hiệu chia sẻ YouVersion.

Huy hiệu Chia sẻ YouVersion

Chia sẻ YouVersion