Nếm trải các Phước Lành trong Làm Mới Hàng Ngày

Cảnh quan cồn cát.

Những Phước Lành là gì?

“Phước cho những kẻ…”

Ma-thi-ơ 5:4

Trong Bài Giảng trên Núi của Chúa Giê-xu, Ngài công bố nhiều phước hạnh khác nhau, còn được gọi là các phước lành, và trình bày lại Vương quốc Thiên đàng sẽ như thế nào.

Nhưng những phước hạnh đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

Tuần này, hãy nếm trải các Phước Lành theo một cách hoàn toàn mới với Làm Mới Hàng Ngày.

Tại Câu Kinh Thánh trong Ngày, bạn sẽ nhận được một phước hạnh mới mỗi ngày. Sau đó, bạn sẽ có thể suy ngẫm xem những phước hạnh này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn trong Hướng Dẫn Cầu Nguyện nhờ nội dung độc quyền từ Đối tác của chúng tôi, Propel Women.

Hoàn thành tất cả tám ngày Làm Mới Hàng Ngày theo chủ đề Phước Lành và làm dằm thắm thêm mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời và Lời Ngài.

Mở Làm Mới Hàng Ngày

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina