Danasin ang mga Lubos na Pagpapala sa Arawang Pampasigla

Tanawin ng mga burol ng buhangin.

Ano ang mga Lubos na Pagpapala?

“Pinagpala ang mga…”

Mateo 5:4

Sa Sermon sa Bundok ni Jesus, nagpapahayag Siya ng maraming iba’t ibang mga pagpapala, na kilala rin bilang mga lubos na pagpapala, at muling binalangkas kung ano ang magiging hitsura ng Kaharian ng Langit.

Ngunit ano ang ibig sabihin ng mga pagpapalang iyon para sa atin?

Ngayong linggo, danasin ang Mga Lubos na Pagpapala sa isang bagong paraan gamit ang Arawang Pampasigla.

Sa Bersikulo ng Araw, matutuklasan mo ang isang bagong pagpapala bawat araw. Pagkatapos ay magagawa mong pagnilayan kung ano ang ibig sabihin ng mga pagpapalang ito para sa iyo sa Gabay sa Panalangin salamat sa eksklusibong akda mula sa aming Katuwang, Propel Women.

Kumpletuhin ang lahat ng walong araw ng Arawang Pampasigla na may tema ng Mga Lubos na Pagpapala at palalimin ang iyong kaugnayan sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Buksan ang Arawang Pampasigla

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese