Chủ Nhật Lễ Lá là gì?

Chủ Nhật Lễ Lá

Chủ Nhật Lễ Lá là ngày chúng ta tưởng nhớ việc Chúa Giê-xu khải hoàn vào thành Giê-ru-sa-lem, nơi Ngài được chào đón như một vị vua.

Đây cũng là ngày đầu tiên của Tuần Thánh – tuần diễn ra các sự kiện dẫn đến sự hy sinh cao cả của Chúa Giê-xu.

Hôm nay Tuần Thánh là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng công việc của Đức Chúa Trời vẫn chưa được hoàn thành. Hy vọng đang đến.

Từ Chủ Nhật Lễ Lá đến Chủ Nhật Phục Sinh, Tuần Thánh cho chúng ta thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu chuộc thế giới.

Trong tám ngày tiếp theo, hãy khám phá những sự kiện này trong Kinh Thánh với nội dung độc quyền trong Làm Tươi Mới Hàng ngày.

Mở Làm Mới Hàng Ngày

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina