Bibelappen för barn synkroniseras nu på alla enheter!

Bibelappen för barns profiler

”Kolla! Den har alla mina stjärnor!”

Tidigare blev dina barns utmärkelser i Bibelappen för barn alltid lagrade på enheten där de fick dem. Om dina barn får en ny enhet, eller om du låter dem använda Bibelappen för barn på en annan telefon, måste de börja från början. Inte nu längre.

Nu sparas framstegen för vart och ett av dina barn, synkroniserade mellan alla dina enheter!

Efter den senaste uppdateringen av Bibelappen för barn, kan du som förälder eller vårdnadshavare logga in med ditt befintliga YouVersion-konto och konfigurera en unik avatar för varje barn. Att lägga till en profil är snabbt och enkelt. Dina barn kan även välja sin favorit-avatar och välja färg.

Få den uppdaterade appen