Läsplaner – Juli 2019

Skatta er bara lyckliga när ni utsätts för prövningar av olika slag

Skatta er bara lyckliga när ni utsätts för prövningar av olika slag

2  
Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag.

3  
Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.

4  
Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist.

5  
Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.

6  
Men han skall be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden.

8  
En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren.

8  
En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren.

9  
En ringa broder skall vara stolt över sin upphöjelse

10  
en rik över sin ringhet; han skall försvinna som blommorna i gräset.

11  
Solen går upp med sin hetta och sveder gräset, så att blommorna faller av och skönheten förgår. Så skall den rike vissna bort mitt i all sin strävan.

12  
Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.

James 1 in Swedish

James 1 in English

Läsplaner – Juni 2019

Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla.

Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla.

1  
Av David. Reta inte upp dig på de onda, avundas inte dem som gör orätt!

2  
De torkar snabbt som gräset och vissnar bort som grönskan.

3  
Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg.

4  
Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär.

5  
Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla.

6  
Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset, din rättvisa sak som middagssolen.

7  
Var stilla inför Herren, vänta på honom. Reta dig inte på den som har framgång, den som når sina onda syften.

8  
Stilla din harm, låt din vrede slockna, reta inte upp dig, det leder bara till ont.

9  
De som gör det onda skall drivas bort, men de som hoppas på Herren får äga landet.

10  
En kort tid, och den gudlöse är inte mer, du letar där han fanns, och han är borta.

11  
Men de ödmjuka får äga landet och njuta en ostörd fred.

Psalm 37 in Swedish

Psalm 37 in English

Att finna en driftig hustru, vem förunnas det

Att finna en driftig hustru, vem förunnas det

10  
Att finna en driftig hustru, vem förunnas det — långt mer än pärlor är hon värd.

11  
Blint litar hennes man på henne, och vinsten uteblir inte.

12  
Dagligen är hon honom till nytta, aldrig till skada.

13  
Efter att ha skaffat ull och lin arbetar hon med flinka händer.

14  
Från avlägsna trakter hämtar hon förråd, hon är som köpmannens skepp.

15  
Gryningen är inte inne när hon stiger upp, sätter fram mat åt familjen och ger pigorna deras portioner.

16  
Hon ser ut en åker och köper den, planterar en vingård för det hon själv har tjänat.

17  
Ivrigt går hon till verket och hugger i med starka armar.

18  
Kan hon märka att affärerna går bra får hennes lampa brinna hela natten.

19  
Lätt hanterar hon sländtrissan och håller sländan i handen.

20  
Mot de svaga räcker hon ut handen, hon öppnar sin famn för de fattiga.

21  
När snön kommer ängslas hon inte: hela familjen har kläder av ylle.

22  
Också täcken väver hon själv, hon är klädd i linne och purpur.

23  
På hennes man ser alla med aktning, där han sitter bland de äldste i porten.

24  
Rockar av linne syr hon och säljer, handlaren förser hon med bälten.

25  
Styrka och värdighet utstrålar hon och ser leende framtiden an.

26  
Talar gör hon med klokhet, vänliga förmaningar delar hon ut.

27  
Uppmärksamt följer hon allt i huset, aldrig äter hon lättjans bröd.

28  
Välsignad blir hon av sina barn, och hennes man lovprisar henne

29  
Åtskilliga duktiga kvinnor har jag sett, men du överträffar dem alla!

30  
Älsklighet kan bedra, skönhet förgår, för sin gudsfruktan skall en hustru prisas.

31  
Överlämna åt henne hennes mödas lön, må hon prisas i portarna för sina verk.

Proverbs 31 in Swedish

Proverbs 31 in English