Läsplaner – Maj 2019

Bibelappen för barn synkroniseras nu på alla enheter!

Bibelappen för barns profiler

”Kolla! Den har alla mina stjärnor!”

Tidigare blev dina barns utmärkelser i Bibelappen för barn alltid lagrade på enheten där de fick dem. Om dina barn får en ny enhet, eller om du låter dem använda Bibelappen för barn på en annan telefon, måste de börja från början. Inte nu längre.

Nu sparas framstegen för vart och ett av dina barn, synkroniserade mellan alla dina enheter!

Efter den senaste uppdateringen av Bibelappen för barn, kan du som förälder eller vårdnadshavare logga in med ditt befintliga YouVersion-konto och konfigurera en unik avatar för varje barn. Att lägga till en profil är snabbt och enkelt. Dina barn kan även välja sin favorit-avatar och välja färg.

Få den uppdaterade appen

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.

7  
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.

8  
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

9  
Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd

10  
eller ger honom en orm när han ber om en fisk?

11  
Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?

12  
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Matthew 7 in Swedish

Matthew 7 in English

Saliga de som är fattiga i anden

Saliga de som är fattiga i anden

3  
»Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

4  
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.

5  
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.

6  
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.

7  
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.

8  
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.

9  
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.

10  
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

11  
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull.

12  
Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.

Matthew 5 in Swedish

Matthew 5 in English

Lycklig den som inte följer de gudlösa

Lycklig den som inte följer de gudlösa

1  
Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare

2  
utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt.

3  
Han är som ett träd planterat nära vatten — det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl.

4  
Inte så med de gudlösa — de liknar agnar som vinden för bort.

5  
Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigas krets.

6  
Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till intet.

Psalm 1 in Swedish

Psalm 1 in English