Läsplaner – September 2021

Psaltaren 23: Herren är min herde

1  
En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

2  
Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.

3  
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.

4  
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

5  
Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.

6  
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Psalm 23 in Swedish

Psalm 23 in English

Läsplaner – Augusti 2021

Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig

Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig

Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.

Markusevangeliet 10:21-22

Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.

Markusevangeliet 8:34-35

Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig.

Matteusevangeliet 10:38

men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

Galaterbrevet 2:20

Och han sade till alla: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?

Lukasevangeliet 9:23-25

»Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min.« En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft.

Lukasevangeliet 22:42-43

De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär.

Galaterbrevet 5:24

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Matteusevangeliet 16:24-27

Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.

Romarbrevet 8:18

Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.

Jakobsbrevet 1:12

Läsplaner – Juli 2021