Mipango ya usomaji – Desemba 2021

Biblia i Hai

Biblia i Hai

Maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake; tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.

Ebr 4:12

Biblia i Hai

Mipango ya usomaji – Novemba 2021

Mipango ya usomaji – Oktoba 2021

Mipango ya usomaji – Septemba 2021