Dobri pastir

Dobri pastir

1  
BOG je moj pastir, ništa mi ne manjka.

2  
Pruža mi odmor na zelenim livadama, vodi me do mirnih voda.

3  
Snagu mi obnavlja, dobar je prema meni, pravim me putem vodi.

4  
Pa i kada stazom smrti prolazim, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Čuvaju me tvoja palica i štap.

5  
Pripremio si gozbu za mene pred očima mojih neprijatelja. Krijepiš me kao dragoga gosta, puniš moju čašu do vrha.

6  
Svakog dana prate me tvoja dobrota i vjernost, čitav moj život BOŽJA kuća bit će moj dom.

Psalm 23 in Croatian

Psalm 23 in English

Ja sam svjetlo svijeta

Ja sam svjetlo svijeta

Tada se Isus ponovo obratio ljudima: »Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, imat će svjetlo koje daje život i nikada više neće hodati po mraku.«

Ivan 8:12

Narod što je živio u tami vidio je svjetlost veliku. Ljudima iz smrtnih predjela svjetlost je zasjala.

Izaija 9:2

BOG je moje svjetlo i moj spas, neću se bojati. BOG je bedem mog života, neću strahovati.

Psalmi 27:1

Bog koji je rekao: »Neka svjetlo zasja iz mraka!«, isti je Bog čije je svjetlo zasjalo u našim srcima tako što nam je dao da upoznamo Božju slavu na Kristovom licu.

Korinćanima 2 4:6

A opet, ako je u vama Krist, vaša su tijela mrtva zbog grijeha, a Duh vam daje život jer ste opravdani pred Bogom. Ako u vama živi Božji Duh, koji je Isusa podigao iz mrtvih, Bog će i vašim smrtnim tijelima dati vječni život po svome Duhu koji živi u vama.

Rimljanima 8:10-11

Govorim vam to jer ste prije bili tama, ali sada ste svjetlo u Gospodinu. Stoga, živite kao djeca svjetla!

Efežanima 5:8

Ali ako živimo u svjetlu, kao što je i On u svjetlu, u zajedništvu smo jedan s drugim, a krv njegovog Sina Isusa čisti nas od svakoga grijeha. Ako tvrdimo da nemamo grijeha, sami sebe zavaravamo i ne prihvaćamo istinu. Ako priznajemo svoje grijehe, Bog, koji je vjeran i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od sve nepravednosti koju smo učinili.

Ivanova 1 1:7-9

Vi ste svjetlost svijetu. Ne može se sakriti grad smješten na brdu. Tako ni svjetiljku ne pale da bi je stavili pod posudu, nego na stalak, da svijetli svima u kući. Neka tako i vaše svjetlo svijetli pred ljudima, da vide vaša dobra djela te slave vašega Oca koji je na nebu.«

Matej 5:14-16

Svjetlo svijetli u tami i tama ga nije nadjačala.

Ivan 1:5

Ljubav je strpljiva i uslužna

Ljubav je strpljiva i uslužna

4  
Ljubav je strpljiva i uslužna. Ljubav nije zavidna. Ljubav se ne hvali i ne oholi.

5  
Nije nepristojna. Ne traži za sebe. Nije razdražljiva. Ne pamti zlo.

6  
Ne veseli se nepravdi, a veseli se istini.

7  
Ljubav sve štiti, sve vjeruje, uvijek se nada i uvijek ustraje.

8  
Ljubav nikada ne prestaje. Dar proricanja će nestati. Nestat će i dar govora u jezicima. Nestat će dar znanja.

9  
Jer, naše je znanje nepotpuno i naša su proricanja djelomična.

10  
A kad dođe savršenstvo, nestat će ono što je djelomično.

11  
Dok sam bio dijete, govorio sam kao dijete, razmišljao sam kao dijete, zaključivao sam kao dijete. A sada sam odrastao čovjek i odbacio sam sve što je djetinje.

12  
Sada, naime, gledamo nejasan odraz u ogledalu, a tada ćemo vidjeti jasno — licem u lice. Sada je moje znanje nepotpuno, a tada ću sve znati, baš kao što i mene Bog potpuno poznaje.

13  
Dakle, ovo troje preostaje: vjera, nada i ljubav, a najveća je od njih — ljubav.

1 Corinthians 13 in Croatian

1 Corinthians 13 in English