Ljubav je strpljiva i uslužna

Ljubav je strpljiva i uslužna

4  
Ljubav je strpljiva i uslužna. Ljubav nije zavidna. Ljubav se ne hvali i ne oholi.

5  
Nije nepristojna. Ne traži za sebe. Nije razdražljiva. Ne pamti zlo.

6  
Ne veseli se nepravdi, a veseli se istini.

7  
Ljubav sve štiti, sve vjeruje, uvijek se nada i uvijek ustraje.

8  
Ljubav nikada ne prestaje. Dar proricanja će nestati. Nestat će i dar govora u jezicima. Nestat će dar znanja.

9  
Jer, naše je znanje nepotpuno i naša su proricanja djelomična.

10  
A kad dođe savršenstvo, nestat će ono što je djelomično.

11  
Dok sam bio dijete, govorio sam kao dijete, razmišljao sam kao dijete, zaključivao sam kao dijete. A sada sam odrastao čovjek i odbacio sam sve što je djetinje.

12  
Sada, naime, gledamo nejasan odraz u ogledalu, a tada ćemo vidjeti jasno — licem u lice. Sada je moje znanje nepotpuno, a tada ću sve znati, baš kao što i mene Bog potpuno poznaje.

13  
Dakle, ovo troje preostaje: vjera, nada i ljubav, a najveća je od njih — ljubav.

1 Corinthians 13 in Croatian

1 Corinthians 13 in English

KategorijeNekategorizirano