Ja sam svjetlo svijeta

Ja sam svjetlo svijeta

Tada se Isus ponovo obratio ljudima: »Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, imat će svjetlo koje daje život i nikada više neće hodati po mraku.«

Ivan 8:12

Narod što je živio u tami vidio je svjetlost veliku. Ljudima iz smrtnih predjela svjetlost je zasjala.

Izaija 9:2

BOG je moje svjetlo i moj spas, neću se bojati. BOG je bedem mog života, neću strahovati.

Psalmi 27:1

Bog koji je rekao: »Neka svjetlo zasja iz mraka!«, isti je Bog čije je svjetlo zasjalo u našim srcima tako što nam je dao da upoznamo Božju slavu na Kristovom licu.

Korinćanima 2 4:6

A opet, ako je u vama Krist, vaša su tijela mrtva zbog grijeha, a Duh vam daje život jer ste opravdani pred Bogom. Ako u vama živi Božji Duh, koji je Isusa podigao iz mrtvih, Bog će i vašim smrtnim tijelima dati vječni život po svome Duhu koji živi u vama.

Rimljanima 8:10-11

Govorim vam to jer ste prije bili tama, ali sada ste svjetlo u Gospodinu. Stoga, živite kao djeca svjetla!

Efežanima 5:8

Ali ako živimo u svjetlu, kao što je i On u svjetlu, u zajedništvu smo jedan s drugim, a krv njegovog Sina Isusa čisti nas od svakoga grijeha. Ako tvrdimo da nemamo grijeha, sami sebe zavaravamo i ne prihvaćamo istinu. Ako priznajemo svoje grijehe, Bog, koji je vjeran i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od sve nepravednosti koju smo učinili.

Ivanova 1 1:7-9

Vi ste svjetlost svijetu. Ne može se sakriti grad smješten na brdu. Tako ni svjetiljku ne pale da bi je stavili pod posudu, nego na stalak, da svijetli svima u kući. Neka tako i vaše svjetlo svijetli pred ljudima, da vide vaša dobra djela te slave vašega Oca koji je na nebu.«

Matej 5:14-16

Svjetlo svijetli u tami i tama ga nije nadjačala.

Ivan 1:5

KategorijeNekategorizirano