Läsplaner – Juni 2021

Jag är världens ljus

Jag är världens ljus

Sedan talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.«


Johannesevangeliet 8:12

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.


Jesaja 9:2

Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för?


Psaltaren 27:1

Ty Gud, som sade: »Ljus skall lysa ur mörkret«, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.


Andra Korinthierbrevet 4:6

Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.


Romarbrevet 8:10-11

En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus.


Efesierbrevet 5:8

Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.


Första Johannesbrevet 1:7-9

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.


Matteusevangeliet 5:14-16

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.


Johannesevangeliet 1:5

Ladda ner Bibelappen

Skaffa en gratis Bibel

till din telefon,
surfplatta och dator


Ladda ner Bibelappen

Det är svårt att hålla sig koncentrerad på Gud och hans ord. Det är därför YouVersions gratis bibelapp ger dig verktyg för att söka Guds hjärta dagligen:  lyssna på ljudbiblar, skapa böner, studera med vänner, utforska över 2 000 bibelöversättningar och mycket mer. Nu på över 400 miljoner enheter över hela världen!

Ladda ner Bibelappen

Läsplaner – Maj 2021

Läsplaner – April 2021