Läsplaner – Mars 2021

Populära bibelverser – Mars 2021 – Och om då mitt folk…

Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.


Andra Timotheosbrevet 1:7

Om jag skulle stänga till himlen så att inget regn faller, om jag skulle befalla gräshoppor att härja landet eller om jag skulle skicka pest på mitt folk, och om då mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar, då skall jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land.


Andra Krönikeboken 7:13-14

Var inte rädd, jag är med dig.Ängslas inte, jag är din Gud.Jag ger dig styrka och hjälper dig,stöder och räddar dig med min hand.


Jesaja 41:10

Mitt folk, gå in i era kamraroch stäng dörren om er.Göm er en kort stund,tills vreden har dragit förbi.Ty Herren drar ut från sin boningför att straffa jordens folk för deras synd,och jorden skall blotta det blod som spillts,inte längre dölja de dräpta.


Jesaja 26:20-21

Detta går mig till sinnes,därför våndas jag.Men Herrens nåd tar inte slut,hans barmhärtighet upphör aldrig.Varje morgon är den ny —stor är din trofasthet.Min andel är Herren, det vet jag,därför hoppas jag på honom.


Klagovisorna 3:21-24

Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.


Jakobsbrevet 1:12

Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.


Hebreerbrevet 13:16

Den som bor i den Högstes skyddoch vilar i den Väldiges skugga,han säger: »Herren är min tillflykt och min borg,min Gud som jag förtröstar på.«


Psaltaren 91:1-2

Läsplaner – Mars 2021

Läsplaner – Februari 2021

Läsplaner – Januari 2021