Oblečte sa do plnej Božej výzbroje

Efezanom 6:10-18

10  
Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.

11  
Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.

12  
Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach.

13  
Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť.

14  
Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

15  
a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja.

16  
Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého.

17  
Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.

18  
V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých

Ephesians 6 in Slovak

Ephesians 6 in English

Plány čítania – Augusta 2022

Plány čítania – Júla 2022

Plány čítania – Júna 2022

Plány čítania – Mája 2022