Oczekując na Boże Narodzenie

Oczekując na Boże Narodzenie:
5-dniowy plan adwentowy

Wielką będzie miał władzę,
pokój trwać będzie bez końca
na tronie Dawida
i w Jego królestwie,
ponieważ je utrwali,
oprze je
na prawie i sprawiedliwości —
od objęcia rządów
aż na wieki.
Dokona tego
żarliwość PANA Zastępów.

Izajasza 9:6

Oczekując na Boże Narodzenie