Plany czytania Biblii – Marca 2020

Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie

Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie

4  
Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta

5  
postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd

6  
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy

7  
wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać.

8  
Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa? — Te się wypełnią. Języki? — Te ustaną. Wiedza? — Jej świeżość przeminie.

9  
Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw.

10  
Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie.

11  
Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw.

12  
Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany.

13  
Teraz trwają: wiara, nadzieja i miłość — te trzy. A z nich największa jest miłość.

1 Corinthians 13 in Polish

1 Corinthians 13 in English

Plany czytania Biblii – Lutego 2020

Plany czytania Biblii – Stycznia 2020