Psalmy 91 – Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego…

1  
Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego I nocuje w cieniu Wszechmocnego

2  
Zwraca się do PANA: Moje schronienie i moja twierdzo! Nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa.

3  
Tak, On wybawi cię z sideł ptasznika I ochroni przed zgubną zarazą.

4  
On okryje cię swoimi piórami, Pod swymi skrzydłami zapewni schronienie, A Jego wierność będzie ci tarczą i puklerzem.

5  
Nie przelękniesz się nocnych straszydeł Ani strzał lecących za dnia

6  
Nie dotknie cię zaraza czyhająca w ciemności Ani klęska, co pustoszy w południe.

7  
Nawet jeśli u twojego boku padłby tysiąc walecznych Albo dziesięć tysięcy po twej prawej stronie — Ty będziesz bezpieczny.

8  
Zobaczysz to jedynie na swe własne oczy, Będziesz świadkiem odpłacania bezbożnym.

9  
Tak, Ty, PANIE, jesteś moim schronieniem! Jeśli w Najwyższym znalazłeś swą kryjówkę

10  
Nie spadnie na ciebie nieszczęście, Plaga również nie zbliży się do twojego namiotu

11  
Bo On swym aniołom wyda polecenie, Aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.

12  
Będą cię nosić na rękach, Abyś nie uraził o kamień swojej nogi.

13  
Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Rozdepczesz lwiątko i potwora!

14  
Wyratuję go, ponieważ do mnie przylgnął, Wywyższę go, bo zna moje imię.

15  
Będzie Mnie wzywał, a Ja mu odpowiem, Ja sam będę z nim w niedoli, Wyrwę go i obdarzę chwałą

16  
Nasycę go długim życiem I ukażę mu moje zbawienie.

Psalmy 91

Psalm 91 in English

Dla tych z was, którzy czują się osamotnieni…

Osoba spacerująca po pustyni

Nie jesteś sam.

Wielu z nas zastanawia się ostatnio, w jaki sposób odbudować kontakty z przyjaciółmi i członkami rodziny, których nie widzieliśmy od jakiegoś czasu.

Proces ten wymaga czasu i może być frustrujący. Jednak nawet gdy czujemy się samotni i odseparowani, możemy szukać łączności z Bogiem poprzez modlitwę i prosić Go, aby pomógł nam ponownie nawiązać relacje z ludźmi wokół nas.

Bóg jest zawsze z nami i uwielbia kiedy szukamy okazji do szczerych rozmów z Nim.

Modlitwa o relacje

Boże, dla wielu z nas miniony rok był wypełniony poczuciem osamotnienia. Pomimo postępu technologicznego obserwowaliśmy, jak relacje międzyludzkie zmieniają się i słabną – opłakiwaliśmy też te stracone.

Wiemy jednak, że Ty Boże, możesz uratować to, co zniszczone. Troszczysz się o społeczności i stworzyłeś nas do życia we wspólnocie. Dałeś nam także swojego Ducha Świętego, który rozumie z czym się zmagamy i wstawia się za nami. Kiedy więc czujemy się samotni, przypomnij nam, że jesteś blisko i że wciąż działasz wśród nas.

Odbuduj nasze relacje i pokaż nam, jak nawiązywać głębokie więzi, nawet jeśli na początku czujemy się z tym niekomfortowo.

Koniec końców, chcemy, aby nasza samotność zbliżyła nas do Ciebie i do ludzi, których mamy kochać i wspierać. Weź więc nasze osamotnienie czy poczucie izolacji, naszą fobię społeczną i strach, i przemień je w coś pięknego, co zbliży do Ciebie cały świat a nas do siebie nawzajem.

W imieniu Jezusa,
Amen.

Zapisz modlitwę

5 modlitw o wzrost duchowy

Modląca się osoba

Jak wygląda duchowy wzrost?

Zdrowe relacje wymagają ciężkiej pracy, dobrych nawyków i wspólnego spędzania czasu. Dlatego stawanie się duchowo dojrzałym zobowiązuje do zbliżania się do Boga każdego dnia.

Poniżej znajduje się pięć modlitw, które koncentrują się na różnych ścieżkach prowadzących do zażyłości z Bogiem. Czytając je, wybierz jeden obszar, na którym chcesz się skupić w tym tygodniu i pozwól Bogu przemienić cię w nową osobę, poprzez zmianę twojego sposobu myślenia.


Modlitwa o szczodre życie

Boże,

bez Ciebie nie mam nic. Każdy dobry i doskonały dar pochodzi od Ciebie – jednak czasami postrzegam dary, które mi dałeś, jako coś, na co zasługuję. Czasami kusi mnie, aby gromadzić swoje bogactwo, czas i zasoby, zamiast dzielić się nimi z innymi. Wiem przecież, że jestem błogosławiony, aby być błogosławieństwem – pomóż mi więc proszę mądrze zarządzać darami, które mi powierzyłeś. Zmień mnie w kogoś, kto żyje – i daje – szczodrze.

W imieniu Jezusa,
Amen.

Zapisz modlitwę


Modlitwa o odpoczynek

Boże,

w świecie, który gloryfikuje zapracowanie, tak łatwo jest zapełnić czas rzeczami bez znaczenia. Jeśli zabraknie mi ostrożności, wpadnę w otępienie lub wypalę się, ponieważ nie zostawiam wystarczająco dużo miejsca, aby każdego dnia odpocząć w Twojej obecności. Proszę Cię, abyś zmienił sposób, w jaki myślę i żyję. Potrzebuję Twojej pomocy w zrobieniu miejsca na odpoczynek. Pomóż mi codziennie przychodzić do Ciebie – chcę po prostu być z Tobą.

W imieniu Jezusa,
Amen.

Zapisz modlitwę


Modlitwa o czytanie Bożego Słowa

Boże,

dziękuję Ci za wskazywanie mi ścieżek, które prowadzą do życia. Przepełnia mnie wdzięczność za to, że mogę wiecznie doświadczać radości w Twojej obecności! Pomóż mi żyć w sposób godny powołania, do którego mnie wezwałeś i spędzać czas nad Twoim Słowem. Nie pozwól mi zapomnieć, że dostęp do Pisma Świętego jest darem. Pomóż mi czytać z ochotą Twoje Słowo. Objawiaj mi swoją wolę podczas chwil spędzanych w Twojej obecności. Naucz mnie Twojego Słowa, które jest prawdą.

W imieniu Jezusa,
Amen.

Zapisz modlitwę


Modlitwa o posługę

Boże,

jesteś dla mnie taki dobry. Kiedy poświęciłeś swojego jedynego Syna, aby mnie zbawić, dałeś mi przykład pokornego posłuszeństwa. Dziękuję za pokazanie mi, jak powinna wyglądać służba. Zamiast szukać własnej drogi, pomóż mi szukać Twojej. Chcę Ci służyć, służąc innym. Dlatego przemień moje serce i pomóż mi szczerze kochać innych. Ukształtuj mnie jako kogoś, kto uważa innych za lepszych od siebie.

W imieniu Jezusa,
Amen.

Zapisz modlitwę


Modlitwa o rozmowę z Bogiem

Boże,

czasami czuję, że nie brakuje mi słów, by się modlić. Nie zawsze wiem, co Ci powiedzieć. Co mam powiedzieć Komuś, kto jest doskonały pod każdym względem? Proszę, pomóż mi pamiętać, że chcesz mnie słyszeć. Daj mi pewność siebie, żeby dzielić się z Tobą tym, co leży mi na sercu, ale pomóż mi to także czynić z szacunkiem. Proszę, niech te szczere rozmowy doprowadzą mnie do głębszego zachwytu i większej miłości do Ciebie. Pokaż mi, jak z Tobą rozmawiać i spraw, żeby stało się to stałym elementem mojego życia.

W imieniu Jezusa,
Amen.

Zapisz modlitwę

Jak się modlić: 6-stopniowy przewodnik modlitewny

Modląca się osoba

„Modlitwa”. Jakie myśli lub obrazy przychodzą ci do głowy, kiedy widzisz to słowo? Czy rozmowa z Bogiem przychodzi ci łatwo? Czy zmagasz się z modlitwą?

Wiedza o tym, co powiedzieć Bogu, nie zawsze przychodzi łatwo. Czasem modlitwa jest obciążona naszymi błędnymi przekonaniami na temat tego, jak powinna wyglądać rozmowa z Bogiem.

„Zwracajcie się do Boga tak…”

2000 lat temu Jezus nauczył swoich uczniów modlić się w ten sposób:

Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się na ziemi tak,
jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.

MATEUSZA 6:9-13

To słynny przykład tego, jak się modlić. Jak jednak mamy go zastosować w naszym codziennym życiu w XXI wieku?

Po pierwsze, musimy zrozumieć, jak się nie modlić. Zanim Jezus nauczył swoich uczniów Modlitwy Pańskiej powiedział im: „Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca …” i „Nie róbcie z modlitwy paplaniny … Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie!”.

Jeśli Bóg z góry wie, czego potrzebujemy, to w modlitwie chodzi nie tylko o słowa, które wypowiadamy. Jeśli modlimy się, aby zaimponować innym lub jeśli traktujemy modlitwę jak zadanie do odhaczenia, to umyka nam jej moc.

Modlitwa jest i zawsze będzie dynamiczną rozmową z Bogiem. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, Modlitwa Pańska staje się dającą wolność strukturą, która pomaga nam codziennie rozmawiać z Bogiem.

Oto 6-stopniowy przewodnik po modlitwie, który może być pomocny:

 1. Niech twoja uwaga ponownie skupi się na Bogu.
 2. „Nasz Ojcze w niebie, niech Twoje święte imię będzie uwielbione!”

  Weź głęboki wdech i skup się na tych słowach: „Nasz Ojcze w niebie”.

  Powoli zrób wydech, mówiąc: „niech Twoje święte imię będzie uwielbione!”.

  Powtórz to kilka razy i zwróć uwagę na wszelkie aspekty charakteru Boga, które przychodzą ci na myśl. Poświęć ten czas na skupienie się na tym, jak wspaniały jest Bóg.

 1. Poddaj swoją wolę woli Bożej.
 2. „Niech nadejdzie Twoje królestwo …”

  Bóg od samego początku działa zaprowadzając swoją wolę na Ziemi. Rozważ więc teraz co następuje: Gdy staramy się, aby nasza wola była zgodna z Bożą, aktywnie poszukujemy Jego Królestwa.

  Wycisz wszystkie źródła hałasu w twoim otoczeniu i poproś Boga, by pokazał ci, w jaki sposób możesz dziś uczestniczyć w wypełnianiu Jego woli.

 1. Powierz Mu swoje troski.
 2. „Zapewnij nam codzienny pokarm”

  Wyobraź sobie, że wyciągasz przed siebie ręce, prosząc Boga, by je napełnił. Co otrzymujesz w zamian, gdy powierzasz Bogu swoje zmartwienia?

  Wypisz wszystko, o co się niepokoisz a następnie wymieniaj po jednym. Za każdym razem spróbuj poprosić Boga: „Zapewnij nam codzienny pokarm.”

  Poświęć na to ćwiczenie tyle czasu, ile potrzebujesz.

 1. Wyraź skruchę i odpowiedz.
 2. „Przebacz nam …, tak jak my przebaczamy…”

  Czy trzymasz się czegoś, z czego powinieneś zrezygnować? Czy jest coś co powinieneś teraz wyznać? Może to zranienie, którego nie potrafisz odpuścić albo zachowanie, którego nie udaje ci się zmienić, nałóg, którego nie możesz pokonać lub powtarzający się błąd.

  Bóg zaprasza cię, abyś przyszedł do Niego taki, jaki jesteś i rozmawiał z Nim. Opowiedz Mu o tym, co Ci leży na sercu, cokolwiek to jest. A potem stwórz przestrzeń, w której otworzysz się na Jego odpowiedź.

 1. Poproś Boga o opiekę.
 2. „… wybaw nas od złego.”

  Wszyscy zostaliśmy przed czymś uratowani. Przed czym Bóg uratował ciebie?

  Podziękuj Mu za Jego wierność i powiedz w czym potrzebujesz Jego pomocy. Rozważ modlitwę w intencji innych osób, które również mogą potrzebować ochrony. Pamiętaj, że nawet, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna Dla Boga … wszystko jest możliwe.

 1. Rozważ i uraduj się.
 2. Uczcij to, jak Bóg działa w Twoim życiu i szukaj sposobów, aby Go uwielbiać w ciągu dnia.

  Następnie poświęć kilka minut na refleksję dotyczącą czasu spędzonego z Bogiem. Co Bóg ci ukazał? Być może warto dodać to do twojej listy modlitw na YouVersion.

Kiedy zaczniemy się modlić tak jak Jezus, zaczniemy doświadczać bliskości Boga, tak jak doświadczał jej Jezus. Kiedy pozwalamy modlitwie kształtować nasz sposób życia, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że możemy zawsze zwracać się do Boga z poczuciem pewności, otwartością i zaufaniem.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail