Kim jest Duch Święty?

Gołębica

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.

Rodzaju 1:1-2

Wyobraź sobie Ducha Bożego unoszącego się nad powierzchnią ziemi. Wszystko jest ciemne i pozbawione formy, aż Bóg wypowiada słowa: „Niech stanie się światłość”. W jednej chwili wszystko się zmienia. Światło przenika ciemność, a to, co kiedyś było niewidoczne, jest teraz wyraźnie widoczne. To właśnie sprawia Duch Boży. On jest zawsze blisko, zawsze tuż obok, nieustannie ukazując to, co kiedyś było pogrążone w mroku.

Był tam z Mojżeszem, prowadząc Izraelitów przez pustynię. Był z Dawidem, dając mu siłę do pokonania Goliata. Był z prorokiem Izajaszem, przekazując mu słowa o przyjściu Jezusa. Był też z Jezusem, naznaczając Go jako Syna Bożego. I Duch Święty wciąż tu jest. Teraz każdy, kto wierzy w Jezusa, może doświadczyć obecności Ducha Świętego.

Ale co to właściwie znaczy? Jak wygląda doświadczanie obecności Ducha Świętego?

Opamiętajcie się — odpowiedział Piotr — i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar — Ducha Świętego

Dzieje Apostolskie 2:38

W całym Piśmie znajdujemy dowody na to, że Duch Święty uzdalniał niektórych ludzi, aby stali się częścią Jego planów i aby przypominali innym o tym, jaki jest Jego cel. Jednak ofiara Jezusa na krzyżu i Jego cudowne zmartwychwstanie wszystko zmieniły. Po raz pierwszy w historii, każdy, kto decyduje się uwierzyć w Jezusa, może otrzymać Ducha Świętego.

Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego Opiekuna, aby był z wami na wieki — Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo Go nie widzi ani nie zna. Wy Go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was.

Jana 14:16-17

Dar Ducha Świętego jest nadal dostępny dla każdego, kto wierzy w Jezusa. Otrzymując ten dar, Bóg daje nam siłę do życia w sposób, który oddaje Mu cześć i odzwierciedla Jego charakter. Zasadniczo kiedy prosimy Boga, aby się do nas zbliżył, stajemy się bardziej świadomi obecności i mocy Boga w naszym życiu. Oznacza to, że nawet w najciemniejszych chwilach naszego życia nigdy nie jesteśmy sami. Duch Święty jest ci bliższy niż twój własny oddech.

Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.

Rzymian 8:26

Bez względu na twoją sytuację życiową i pochodzenie, kiedy należysz do Chrystusa, Jego Duch Święty jest z tobą przez cały czas, wzmacniając cię i dodając sił oraz modląc się w twoim imieniu. On rozumie twoje potrzeby, ponieważ rozumie ciebie.

A ponieważ Bóg cię rozumie, zawsze działa w twoim imieniu dla twojego dobra i swojej chwały. Nie oznacza to, że nie spotkają cię cierpienia ani trudności. Jednak nawet pośród tych prób, Bóg, poprzez moc Ducha Świętego, będzie nadal przyciągał cię bliżej do siebie.

Nawet w chwilach twojej słabości, nie ma niczego, czego Bóg nie mógłby zrobić posługując się tobą, gdy zamieszkuje w tobie Jego Duch.

Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. …Mojego Ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je.

Ezechiela 36:26-27

Nigdy nie jesteś daleko od Bożej obecności. Kiedy podejmujesz decyzję o przyjęciu Jezusa jako zmartwychwstałego Syna Bożego, otrzymujesz też wszystko, co się z tym wiąże – między innymi Ducha Świętego, który jest z tobą przez cały czas.

Poświęć więc chwilę na refleksję i zadaj sobie te pytania:

 • Czy wierzę, że Jezus jest Bogiem?

 • Czy proszę Jezusa, by zmienił moje życie?

Jeśli odpowiedź na oba pytania brzmi „tak”, to masz dostęp do Bożego Ducha Świętego. Jednak dostęp do Boga i przejście przez życie z Bogiem to dwie zupełnie różne rzeczy.

Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu z miłości do Niego i uznajemy Jezusa za Pana naszego życia, pozwalamy Duchowi Świętemu rozkwitać w naszym życiu. Dlatego właśnie życie przepełnione Duchem Świętym wymaga świadomego szukania Boga każdego dnia.

To dzięki intencjonalnemu spędzaniu czasu z Bogiem odkrywasz, jak Go kochać, kochać innych i jak czynić ich uczniami. To poprzez poznawanie Bożego charakteru odkrywasz moc, obecność i autorytet Jego Ducha. I dzięki mocy Ducha Świętego uświadamiasz sobie, w jaki sposób twoje działania i wybory wpływają na twoją relację z Bogiem i z innymi ludźmi.

Pan bowiem jest Duchem. Gdzie Duch Pana, tam wolność. My wszyscy więc, z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę — tak, jak to sprawia Duch Pana.

2 Koryntian 3:17-18

Duch Święty jest dostępny dla każdego, kto staje się wyznawcą Chrystusa, a On chce uzdolnić cię do życia w sposób godny powołania, jakie Bóg wybrał dla ciebie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić życie wypełnione Duchem – życie, które czci Boga i inspiruje innych – poświęć chwilę na przeczytanie Listu do Galacjan 5:22-23. Następnie, módl się o dary Ducha opisane w tym wpisie na blogu.

Módl się o owoce Ducha

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

9 modlitw pomagających pielęgnować owoce Ducha Świętego

Pomarańcza

Jeśli żyjemy w Duchu, w zgodzie z Duchem też postępujemy.

Galacjan 5:25

Jeśli uważasz się za naśladowcę Jezusa, to Duch Święty jest zawsze przy tobie i zapewnia ci wszystko, co potrzebne do życia, które oddaje cześć Bogu i jest inspiracją dla innych. Jednak chociaż w każdej sytuacji mamy dostęp do Ducha Świętego, to życie w sposób przepełniony Duchem oznacza także celowe poszukiwanie Boga każdego dnia.

Gdy pozwalamy Duchowi, by ukazywał nam nasze błędy, stawiał nam wyzwania i nas przemieniał, On zmienia sposób w jaki myślmy i działamy.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa!

Galacjan 5:22-23

Owoce Ducha Świętego różnią się, ale są ze sobą powiązane. Razem pokazują, że pozwalamy Bogu kształtować każdą część naszego życia.

Wybory, których dokonujesz, zawsze zdradzają, czemu pozwalasz kierować swoim sercem i je prowadzić. Poświęć teraz chwilę na ponowne przeczytanie fragmentu Listu do Galacjan 5:22-23 i poproś Ducha Świętego, aby pokazał ci, które obszary wymagają przemiany Jego mocą. Gdy skończysz, pomódl się z nami tymi modlitwami.

Modlitwa o miłość

Boże Ojcze, dziękuję, że pokazałeś mi, czym jest prawdziwa miłość. Proszę, doskonal mnie w swojej miłości, ukazując, które części mojego życia nie są w zgodzie z tym, czego chce Duch Święty. Wskaż, gdzie jestem samolubny, dbający tylko o siebie i podatny na gniew, bym mógł oddać to Tobie i pozwolić Ci zastąpić te cechy Twoją bezinteresowną miłością. Przemień mnie w kogoś, kto kocha innych, tak jak Ty kochasz mnie. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o radość

Boże, dziękuję ci, że zawsze mogę przebywać w Twojej obecności. Mogę doświadczać prawdziwej radości przez cały czas, bo zawsze jesteś ze mną. Nie zawsze żyję życiem pełnym radości, chociaż ta, którą dajesz, nie zależy od okoliczności, w których się znajduję. Zbyt często, zamiast ufać Tobie, pozwalam, aby moje problemy wpływały na moje reakcje. Proszę, wybacz mi! Napełnij mnie swoją radością i pokojem, aby dzięki mocy Twojego Ducha Świętego zawsze wypełniała mnie nadzieja. Pomóż mi żyć życiem wypełnionym radością, której nic nie może pokonać. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o pokój

Boże Ojcze, często przytłaczają mnie okoliczności, które są poza moją kontrolą i łatwo rozpraszam się rzeczami, które nie mają znaczenia. Proszę wybacz mi, że nie zawsze pokładam w Tobie ufność. Ty jednak wciąż jesteś ze mną, nawet w trudnych sytuacjach. Jesteś Twórcą pokoju i ilekroć się do Ciebie zbliżam, mogę przebywać w Twojej przepełnionej pokojem obecności. Zamiast więc zamykać się na Twojego Ducha Świętego, gdy odczuwam niepokój lub zniechęcenie, pomóż mi zrobić miejsce w moim sercu i umyśle na doświadczenie pokoju, którego hojnie udzielasz. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o cierpliwość

Duchu Święty, stwórz we mnie czyste serce, które szuka u innych tego, co najlepsze. Pomóż mi okazywać innym empatię i współczucie, czyniąc to z łagodnością i szacunkiem. Kiedy ludzie lub okoliczności nie spełniają moich oczekiwań, udziel mi łaski i zrozumienia. Pomóż mi widzieć okoliczności, w których się znajduję z Twojej perspektywy, abym mógł radować się w każdym czasie i okazywać cierpliwość gdy zajdzie potrzeba. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o uprzejmość

Boże, dziękuję Ci za nieustanne okazywanie mi swojej niezawodnej miłości i łaski. Jesteś tak dobry! Panie, często łatwo się denerwuję, czuję się zraniony lub urażony. Proszę, zmieniaj mój sposób myślenia i postępowania. To przez Twojego Ducha przychodzi wybaczenie i umocnienie. Proszę Cię, byś mnie prowadził, kierował mną i pokazywał jak okazywać życzliwość innym, tak jak Ty okazałeś ją mnie. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o dobroć

Duchu Święty, nigdzie nie mogę się ukryć przed Twoją obecnością! Nie opuszczasz mnie, bo jesteś zbyt łaskawy, by zostawić mnie takim, jakim mnie znalazłeś. Prowadzisz mnie, doradzasz i pokazujesz mi ścieżki, które prowadzą ku życiu. Spraw dziś, bym był bardziej świadomy Twojej dobroci i mógł się dzięki temu dzielić nią z innymi. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o powściągliwość

Duchu Święty, niech słowa moich ust i myśli mojego serce będą Ci miłe! Nie chcę Cię zasmucać żyjąc w sposób niegodny powołania, które wlałeś w moje życie. Chcę żyć zdyscyplinowanym, rozważnym życiem, bo wiem, że to oddaje Ci cześć. Kiedy więc czuję pokusę, by ulec złości, egoizmowi lub dumie, pomóż mi uważać innych za lepszych od siebie i pozwól mi czynić to pokorą i pełnią łaski. Oddaję Ci kontrolę nad moim życiem. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o wierność

Boże, Ty sprawiasz, że wszystkie rzeczy są piękne we właściwym czasie. Nic nie jest dla Ciebie zbyt trudne do osiągnięcia! Jesteś wierny w dotrzymywaniu swoich obietnic. Często jednak o tym zapominam i zniechęcam się, gdy okoliczności mojego życia wydają się nie zmieniać. W takich chwilach łatwo zapomnieć, że Ty cały czas działasz. Przez Twojego Ducha Świętego, zmieniaj proszę mój sposób myślenia i postępowania. Gdy ogarnia mnie zmęczenie, pomóż mi pamiętać, że jesteś ze mną, jesteś wierny i dałeś mi wszystko, czego potrzebuję, by żyć życiem pełnym wiary. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o łagodność

Duchu Święty, pomóż mi być uważnym na sposoby, na jakie wzywasz mnie po imieniu i przyciągasz mnie do siebie. Pokaż mi też, jak żyć w sposób godny powołania, które mi dałeś. Pomóż mi, abym nie kierował się egoistycznymi pobudkami i pokazuj mi, jak postrzegać innych jako lepszych od siebie. Niech zamiast od razu starać się poprawiać złe postępowanie innych, najpierw przychodzę z tym do Ciebie, abyś to Ty pokierował moją reakcją na ich postępowanie. Podczas rozmów z innymi napełniaj mnie łagodnością i szacunkiem do nich, aby nic w moim życiu nie przeszkodziło innym widzieć we mnie Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Czy te modlitwy zachęciły cię lub zainspirowały? Dopisz je do twojej listy modlitw w YouVersion. Przez cały tydzień w sposób celowy zbliżaj się do Boga podczas modlitwy i pozwól Jego Duchowi Świętemu, by kształtował twoje życie.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Psalmy 23: PAN jest moim Pasterzem

1  
PAN jest moim Pasterzem, Niczego mi nie braknie.

2  
Pasie mnie na zielonych łąkach, Prowadzi nad spokojne wody

3  
Orzeźwia moją duszę, A ze względu na swoje imię Idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości.

4  
I choćbym nawet szedł Doliną cienia śmierci, Zła się nie przestraszę — Przecież Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twój kij Są mi źródłem pociechy.

5  
Zastawiasz przede mną stół Na oczach moich wrogów, Namaszczasz olejkiem mą twarz, A mój kielich już pełniejszy być nie może.

6  
Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok Przez resztę dni mego życia. I zamieszkam w domu PANA Na długo.

Psalm 23 in Polish

Psalm 23 in English

Żyj z mocą.

Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.

Rzymian 8:26

Jak Bóg w tobie działa?

Poświęć chwilę i zastanów się, jak Bóg ostatnio działał w twoim życiu. Pomyśl o sytuacjach, w których pomógł ci przetrwać, o wyzwaniach, które wspólnie przezwyciężyliście i o zwycięstwach, których doświadczyłeś dzięki Niemu.

Bez względu na twoją sytuację życiową i pochodzenie, kiedy należysz do Chrystusa, Jego Duch Święty jest z tobą przez cały czas, wzmacniając cię i dodając sił. Nie ma nic, czego Bóg nie mógłby zrobić posługując się tobą, gdy zamieszkuje w tobie Jego Święty Duch.

Poproś Boga, aby ukazał ci teraz, jak Jego Święty Duch działa w twoim życiu. Oto kilka planów, które pomogą ci zacząć:

Więcej planów

Jak dzielisz się swoją wiarą?

Przyjaciele na tarasie

Pomyśl o przyjacielu, sąsiedzie, członku rodziny lub współpracowniku, który nie ma silnej więzi z Jezusem. Jak podzielisz się z nimi swoją wiarą?

Fragment Ewangelii Mateusza 28:18-20, znany również jako „Wielki Nakaz Misyjny”, to dobry początek:

„Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku”.

Mateusza 28:18-20

W oryginale greckim wyrażenie „czynić uczniami” jest tak naprawdę nakazem, by to robić. To nie jest sugestia Jezusa — to pilne i ciągle aktualne polecenie stanowiące centralny punkt Wielkiego Nakazu Misyjnego.

Oto trzy sposoby na jakie możemy czynić innych uczniami, wypełniając w naszym życiu Wielki Nakaz Misyjny:

 1. Idźcie

 2. W greckim oryginale słowo „iść” odnosi się do ciągłego działania. Niekoniecznie oznacza nakaz opuszczenia pracy lub angażowania się w debatę z nieznajomymi.

  Ten czasownik oznacza, że uczymy innych poprzez rozwijanie relacji z tymi, których spotykamy na co dzień — ludźmi w naszej pracy, szkole, a nawet w sklepie spożywczym. Jezus mówi po prostu, abyśmy idąc przez życie nauczali innych jak za Nim podążać i ćwiczyli ich w tej umiejętności.

  Zanim przejdziemy dalej, należy podkreślić, że „idźcie” nie zawsze oznacza konieczności opuszczenia naszego kraju. Gdy Jezus wzywał swoich naśladowców, aby czynili uczniami ludzi „pośród wszystkich narodów” — zwracał się także do uczniów pochodzenia żydowskiego, którzy unikali kontaktów z innymi grupami etnicznymi. Jego polecenia stanowiło rodzaj wyzwania, by docierali do rzymskich zdobywców, etiopskich podróżników i samarytańskich sąsiadów w ich własnym mieście, a także za granicą.

  Innymi słowy, Jezus pokazywał im, że chrześcijaństwo nie jest adresowane wyłączne do jednego narodu, grupy etnicznej czy kraju – jest dla wszystkich ludzi. Zawsze. A ludzie, z którymi spotykamy się na co dzień, to zwykle ci, do których Bóg pilnie nas posyła.

  Kogo zatem Bóg postawił na twojej drodze i jak możesz dziś do niego dotrzeć?

  Wskazówka: na dobry początek podziel się z tym kimś dodającym otuchy obrazem z wersetem lub zapytaj o co możesz się dla niego pomodlić, a następnie dodaj jego prośby do Listy modlitw w aplikacji YouVersion.

 3. Chrzcijcie

 4. Kiedy myślisz o „chrzcie”, co przychodzi ci na myśl? Jeśli powiedziałeś „zanurzyć kogoś w wodzie” to nie mylisz się! Jednak celem chrztu jest danie zewnętrznego wyrazu wewnętrznej przemianie serca. Jest zarówno symbolicznym wyrazem wiary, jak i aktem posłusznego poddania się i pokuty, dlatego jest to logiczny kolejny krok po podjęciu decyzji o uwierzeniu w Chrystusa i podążeniu za Nim.

  Możemy pomóc ludziom zdecydować się na ten krok, prowadząc z nimi szczere rozmowy na temat tego, co to znaczy podążać za Jezusem, odpowiadając na ich pytania dotyczące Boga, a następnie zapraszając ich do wzięcia udziału w fizycznym akcie chrztu.

  Chrzest ma znaczenie, ponieważ jest to coś, co uczynił Jezus i co nakazał swoim uczniom wobec innych. Kiedy więc zostajemy ochrzczeni postępujemy jak Jezus i jesteśmy Mu posłuszni. Ten publiczny akt pozwala nam utożsamić się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, odwrócić się od dotychczasowego sposobu życia i celebrować nowe, wieczne życie, które mamy dzięki ofierze Jezusa.

  Wskazówka: Kiedy nawiązujesz relacje z ludźmi, którzy mogą rozważać przyjęcie chrztu, oto kilka pytań, które możesz im zadać…

  • Czy wierzysz, że potrzebujesz Jezusa?
  • Co dla ciebie oznacza wiara w Jezusa?
  • Czy wierzysz, że Jezus umarł za ciebie i zmartwychwstał?
  • Na czym polega naśladowanie Jezusa?
  • W jaki sposób poprosiłeś Boga, aby wybaczył ci błędy z przeszłości?
  • Czy zaprosiłeś Jezusa do swojego życia?
 5. Uczcie

 6. Uczenie kogoś to proces dwuetapowy: obejmuje przekazywanie wiedzy i stałe bycie przykładem odnośnie tego, czego uczymy. Nie musi się to odbywać w sposób formalny i zgodnie z Wielkim Nakazem Misyjnym często dzieje się to, gdy idziemy przez życie i chrzcimy.

  Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że nie możemy oczekiwać, że ludzie będą przestrzegać tego, co nakazał nam Jezus, jeśli my sami również nie przestrzegamy Jego poleceń.

  Czy chcemy, aby ludzie dowiedzieli się o Bożej miłości? Jeśli tak, to musimy ukazywać innym miłość Boga. Czy chcemy, aby ludzie dowiedzieli się o współczuciu Jezusa wobec nich? To oznacza, że sami musimy być współczujący. Czy chcemy, aby ludzie hojnie dawali? W takim wypadku musimy dobrze zarządzać posiadanymi przez nas zasobami. A jeśli chcemy, aby ludzie studiowali Słowo Boże musimy sami je studiować.

  Pokazuj swoim życiem, co to znaczy być uczniem, pozwalając towarzyszyć sobie, gdy się modlisz, studiujesz Słowo Boże, rozporządzasz swoim budżetem i prowadzisz swoje codzienne życie.

  Wskazówka: spróbuj zaprosić kogoś, aby przeczytał wraz z tobą plan biblijny. Kliknij poniższy odnośnik, aby przejrzeć dostępne plany.

Pokaż plany

Ostatecznie, naszym celem nie jest sprawianie, by ktoś poszedł Jezusem. Tylko Bóg może zmienić czyjeś życie. Jednak możemy iść przez życie świadomie szukając okazji do rozwijania relacji z ludźmi wokół nas i pokazywać innym, co to znaczy znać Boga i dawać Go poznać innym. Dzielenie się naszą wiarą polega na dzieleniu się naszym życiem, a gdy to zrobimy, uzyskamy możliwość czynienia innych uczniami.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co to znaczy naśladować Jezusa?

Oto trzy fragmenty Biblii, które mogą ci pomóc.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail