Ano ang ibig sabihin ng paglilingkod sa iba?

Huling Hapunan

Bago ang Kanyang huling hapunan, gumawa si Jesus ng malaking pahayag nang kinuha Niya ang tuwalya at palanggana … at hinugasan ang paa ng Kanyang mga alagad.

Ang tuwalya at palanggana ay isang pangmatagalang alaala ng Kanyang paglilingkod. Pagkatapos, inanyayahan ni Jesus ang Kanyang mga alagad na alalahanin ang Kanyang sakripisyo sa pamamagitan ng tinapay at kopa.

Ang kamatayan ni Jesus ay ang pinakasukdulang gawain ng paglilingkod. At dahil sa pagiging di-makasarili ni Jesus, maaari natin Siyang makilala nang personal!

Tuklasin kung ano ang ibig sabihin para sa atin ng puso para sa paglilingkod ni Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa Huling Hapunan sa Arawang Pampasigla ngayon.

Damhin ang Arawang Pampasigla

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese