Suportahan ang Misyon: Ipagdiwang ang 15 Taon ng Impluwensya!

Naaalala mo ba ang unang beses mong basahin ang Salita ng Diyos at binago nito ang iyong buhay?

Dahil sa Bible App, ang mga tao sa buong mundo ay nababago ng Salita ng Diyos araw-araw.

Sa nakalipas na 15 taon, nakita namin ang…

  • 1,965 na naidagdag na wika ng teksto ng Biblia
  • 139 milyong Mga Panalangin na nalikha
  • 575.7 milyong pag-install ng app
  • 1.1 bilyong mga Bersikulong Larawan ang ibinahagi
  • 16 bilyong mga Haylayt, Bookmark, at Tala ang ginawa sa mga bersikulo

Ang Bible App ay, at palaging magiging, libre—ngunit ang epekto ng ministeryong ito ay hindi magiging kung ano ito kung wala ang pagiging bukas-palad ng aming Komunidad sa YouVersion.

Sumali sa kilusan upang maabot ang bawat isa, bawat lugar, bawat isang araw.

Kapag nagbigay ka ng kaloob na US$40, ginagawa mong posible para sa 200 tao na ma-download ang Bible App.

Magbigay Ngayon

Nakagawa ang Diyos ng mga kamangha-manghang bagay sa pamamagitan ng Bible App, ngunit bilyun-bilyong tao pa rin ang hindi nakakaranas ng kapangyarihang makapagpabago ng buhay ng Salita ng Diyos.

Ngayon, tulungan kaming magpatuloy na dalhin ang Salita ng Diyos sa bilyun-bilyong tao sa susunod na 15 taon.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese