Ipinapakilala ang Arawang Pampasigla

Nais ng Diyos na pasiglahin ang ating mga kaluluwa araw-araw.

At, kapag nakagawian na nating makipag-ugnayan sa Kanya, pupunuin Niya tayo ng mas higit na kapayapaan, pagmamahal, at kagalakan.

Tuklasin ang bagong Arawang Pampasigla sa loob ng YouVersion

Arawang Pampasigla

Matatagpuan sa pinakabagong update ng app, ang Arawang Pampasigla na pinagsama-sama ang mga napapanahon at mahahalagang nilalaman sa Biblia na nasa iyong Home Screen tab.

Habang kinukumpleto mo ang Arawang Pampasigla, maaari mong subaybayan ang iyong pagsulong para sa araw na ito at idagdag sa iyong Arawang Pampasigla Streak—ang bilang ng mga magkakasunod na araw na nakumpleto mo ang iyong Arawang Pampasigla.

Arawang Pampasigla Streak

Hindi pinapalitan ng Arawang Pampasigla Streak ang iyong kasalukuyang Streak—isa lamang itong bagong paraan upang mailarawan ang iyong gawi sa paghahanap sa Diyos sa pamamagitan ng YouVersion.

Streak

Kunin ang Iyong Arawang Pampasigla Badge

Kumpletuhin ang Arawang Pampasigla at makakuha ng eksklusibong Badge—at patuloy na iangat ang antas ng iyong Badge habang nagpapatuloy ka.

Arawang Pampasigla Badge

Subukan ang Arawang Pampasigla

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese