Giới thiệu Làm mới Hàng ngày

Đức Chúa Trời muốn làm mới tâm hồn chúng ta mỗi ngày.

Và, khi chúng ta tạo thói quen kết nối với Ngài, thì Ngài có thể ban cho chúng ta nhiều bình an, tình yêu thương và sự vui mừng hơn.

Khám phá tính năng Làm mới Hàng ngày hoàn toàn mới bên trong YouVersion

Làm mới Hàng ngày

Có sẵn với bản cập nhật ứng dụng mới nhất, Làm mới Hàng ngày sắp xếp nội dung Kinh Thánh phù hợp và kịp thời trong thẻ Hôm nay trên Màn hình Chính của bạn.

Khi bạn hoàn thành Làm mới Hàng ngày, bạn có thể theo dõi tiến độ của mình trong ngày và thêm vào Hành trình Làm mới Hàng ngày của bạn—số ngày liên tiếp bạn đã hoàn thành Làm mới Hàng ngày.

Hành trình Làm mới Hàng ngày

Hành trình Làm mới Hàng ngày không thay thế Hành trình hiện tại của bạn—đó chỉ là một cách mới để hình dung sự nhất quán của bạn trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời qua YouVersion.

Hành trình

Nhận Huy hiệu Làm mới Hàng ngày của Bạn

Hoàn thành Làm mới Hàng ngày và đạt được Huy hiệu độc quyền—đồng thời tiếp tục nâng cấp Huy hiệu của bạn khi động lực của bạn tăng lên.

Huy hiệu Làm mới Hàng ngày

Thử Làm mới Hàng ngày

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina