Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 8 2019

Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 7 2019

Hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn

Hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn

2  
Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn

3  
vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn.

4  
Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.

5  
Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách.

6  
Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó.

7  
Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa

8  
vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình.

9  
Anh em nào ở chỗ thấp kém, hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình.

10  
Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ.

11  
Mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Người giàu cũng sẽ khô héo giữa những toan tính mình như vậy.

12  
Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài.

James 1 in Vietnamese

James 1 in English

Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 6 2019

Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va

Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va

1  
Chớ phiền lòng vì kẻ làm dữ, Cũng đừng ganh tị kẻ làm điều gian ác.

2  
Vì chẳng bao lâu chúng sẽ bị phát như cỏ, Và phải héo như cỏ tươi xanh.

3  
Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.

4  
Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.

5  
Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va Và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều nầy

6  
Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi lộ ra như ánh sáng, Và công lý của ngươi sáng tỏ như ban trưa.

7  
Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ thành công trong đường lối mình Hoặc vì kẻ thực hiện những mưu đồ độc ác.

8  
Hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ; Chớ phiền lòng, bởi điều đó chỉ gây ra việc ác.

9  
Vì những kẻ ác sẽ bị diệt vong, Nhưng người nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp.

10  
Chẳng mấy chốc kẻ ác sẽ không còn. Dù ngươi có đến tận chỗ tìm hắn, cũng không thấy hắn đâu cả.

11  
Còn người nhu mì sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, Và vui hưởng bình an thịnh vượng.

Psalm 37 in Vietnamese

Psalm 37 in English