Ai có thể tìm được một người nữ tài đức?

Ai có thể tìm được một người nữ tài đức?

10  
Ai có thể tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.

11  
Lòng người chồng tin cậy nàng, Chàng sẽ chẳng thiếu hoa lợi.

12  
Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, Chứ không gây tổn hại.

13  
Nàng lo tìm lông chiên và sợi gai, Rồi vui vẻ bắt tay vào việc.

14  
Nàng giống như các tàu buôn, Từ xứ xa chở hàng về.

15  
Nàng thức dậy khi trời còn tối, Cung cấp thức ăn cho người nhà, Và giao công việc cho các tớ gái mình.

16  
Nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó; Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng lập một vườn nho.

17  
Nàng thắt lưng bằng sức lực Và làm cho hai cánh tay mạnh mẽ.

18  
Nàng thấy công việc mình được ích lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt.

19  
Nàng đặt tay vào con quay, Và các ngón tay nàng cầm con suốt.

20  
Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, Đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng.

21  
Nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá, Vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm.

22  
Nàng tự làm những chăn mền; Áo quần nàng đều bằng vải gai mịn màu tía.

23  
Nơi cổng thành, chồng nàng được nổi tiếng Khi ngồi chung với các trưởng lão trong xứ.

24  
Nàng may áo quần bằng vải gai đem bán; Cung cấp đai thắt lưng cho nhà buôn.

25  
Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, Mỉm cười khi nghĩ đến tương lai.

26  
Miệng nàng nói năng khôn ngoan, Lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái.

27  
Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, Không bao giờ lười biếng.

28  
Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng

29  
“Có nhiều người nữ làm việc xuất sắc, Nhưng nàng trổi hơn tất cả.”

30  
Duyên là giả dối, sắc lại hư không, Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.

31  
Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, Và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành.

Proverbs 31 in Vietnamese

Proverbs 31 in English

Khám phá: Một tính năng hoàn toàn mới

Khám phá

Giới thiệu: Khám phá

Đôi khi khi bạn đọc hoặc nghe một số câu Kinh Thánh nhất định, điều đó dẫn bạn đến câu hỏi: Điều này có nghĩa là gì? Ai đã viết cái này, và tại sao? Làm thế nào tôi có thể áp dụng điều này vào cuộc sống của tôi?

Tính năng Khám phá hoàn toàn mới của chúng tôi có thể giúp bạn!

Chỉ cần nhấn vào biểu tượng Khám phá mới bất cứ lúc nào bạn nhìn thấy trong Trình đọc Kinh Thánh (Khám phá) và bạn sẽ thấy nội dung bổ sung giúp bạn trải nghiệm Lời Chúa theo những cách khác nhau. Khám phá hiện có sẵn, với video từ các đối tác của chúng tôi tại LUMO!

Hãy thử Khám phá ngay hôm nay và làm cho thời gian của bạn trong Lời Chúa trở nên phong phú hơn.

Đức Chúa Trời đã hà hơi vào tất cả Kinh thánh. Nó rất hữu ích cho việc dạy chúng ta điều gì là đúng… làm cho cuộc sống của chúng ta hoàn toàn trở lại… [and] hữu ích cho việc đào tạo chúng ta làm điều gì là đúng.

2 Ti-mô-thê 3:16

Nhận ngay bây giờ

Kế hoạch đọc Kinh Thánh – Tháng 5 2019

Ứng dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi giờ đồng bộ hóa trên các thiết bị!

Cấu hình Ứng Dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi

“Chào! Cái này có tất cả các ngôi sao của tôi”

Giải thưởng Ứng dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi của con bạn luôn được lưu trữ trên thiết bị nơi chúng đạt được. Nếu con bạn có một thiết bị mới hoặc nếu bạn cho chúng sử dụng Ứng dụng Kinh thánhThiếu Nhi trên một điện thoại khác, chúng phải bắt đầu lại từ đầu. Không còn nữa.

Bây giờ tiến trình được lưu cho mỗi đứa trẻ của bạn, được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị của bạn!

Là phụ huynh hoặc người giám hộ, bản cập nhật Ứng dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi mới nhất cho phép bạn đăng nhập bằng tài khoản YouVersion hiện tại và thiết lập một hình đại diện duy nhất cho mỗi đứa trẻ. Thêm một hồ sơ là nhanh chóng và dễ dàng. Con bạn thậm chí có thể chọn hình đại diện và màu sắc yêu thích của chúng.

Tải ứng dụng cập nhật


Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, Để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.

Châm Ngôn 22:6

Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

7  
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

8  
Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở.

9  
Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá?

10  
Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng?

11  
Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?

12  
Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.

Matthew 7 in Vietnamese

Matthew 7 in English