Ai có thể tìm được một người nữ tài đức?

Ai có thể tìm được một người nữ tài đức?

10  
Ai có thể tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.

11  
Lòng người chồng tin cậy nàng, Chàng sẽ chẳng thiếu hoa lợi.

12  
Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, Chứ không gây tổn hại.

13  
Nàng lo tìm lông chiên và sợi gai, Rồi vui vẻ bắt tay vào việc.

14  
Nàng giống như các tàu buôn, Từ xứ xa chở hàng về.

15  
Nàng thức dậy khi trời còn tối, Cung cấp thức ăn cho người nhà, Và giao công việc cho các tớ gái mình.

16  
Nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó; Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng lập một vườn nho.

17  
Nàng thắt lưng bằng sức lực Và làm cho hai cánh tay mạnh mẽ.

18  
Nàng thấy công việc mình được ích lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt.

19  
Nàng đặt tay vào con quay, Và các ngón tay nàng cầm con suốt.

20  
Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, Đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng.

21  
Nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá, Vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm.

22  
Nàng tự làm những chăn mền; Áo quần nàng đều bằng vải gai mịn màu tía.

23  
Nơi cổng thành, chồng nàng được nổi tiếng Khi ngồi chung với các trưởng lão trong xứ.

24  
Nàng may áo quần bằng vải gai đem bán; Cung cấp đai thắt lưng cho nhà buôn.

25  
Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, Mỉm cười khi nghĩ đến tương lai.

26  
Miệng nàng nói năng khôn ngoan, Lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái.

27  
Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, Không bao giờ lười biếng.

28  
Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng

29  
“Có nhiều người nữ làm việc xuất sắc, Nhưng nàng trổi hơn tất cả.”

30  
Duyên là giả dối, sắc lại hư không, Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.

31  
Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, Và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành.

Proverbs 31 in Vietnamese

Proverbs 31 in English

CategoriesChưa được phân loại