Hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn

Hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn

2  
Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn

3  
vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn.

4  
Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.

5  
Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách.

6  
Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó.

7  
Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa

8  
vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình.

9  
Anh em nào ở chỗ thấp kém, hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình.

10  
Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ.

11  
Mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Người giàu cũng sẽ khô héo giữa những toan tính mình như vậy.

12  
Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài.

James 1 in Vietnamese

James 1 in English

CategoriesChưa được phân loại