Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam.

Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam.

7  
Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam.

8  
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.

9  
Czy jest pośród was taki człowiek, który — gdy syn go prosi o chleb — podaje mu kamień?

10  
Lub, gdy poprosi o rybę, podaje węża?

11  
Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

12  
Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się Prawo i Prorocy.

Matthew 7 in Polish

Matthew 7 in English

Szczęśliwi świadomi swej nędzy

Szczęśliwi świadomi swej nędzy

3  
Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios.

4  
Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy.

5  
Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię.

6  
Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni.

7  
Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia.

8  
Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga.

9  
Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga.

10  
Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios.

11  
Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na Mnie.

12  
Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w Niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami.

Matthew 5 in Polish

Matthew 5 in English

O, jak szczęśliwy jest ten, Kto nie kieruje się radą bezbożnych

O, jak szczęśliwy jest ten, Kto nie kieruje się radą bezbożnych

1  
O, jak szczęśliwy jest ten, Kto nie kieruje się radą bezbożnych, Nie przesiąkł podłością grzeszników, Nie zajął miejsca w gronie szyderców

2  
A jego rozkosz to Prawo PANA — Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą.

3  
Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, Które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, A czego się podejmie, to skończy z powodzeniem.

4  
Z bezbożnymi będzie inaczej: Ci będą jak plewy, Które wiatr rozwieje.

5  
Dlatego bezbożni przepadną na sądzie, Podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych.

6  
PAN bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych, Posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną.

Psalm 1 in Polish

Psalm 1 in English