Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam.

Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam.

7  
Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam.

8  
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.

9  
Czy jest pośród was taki człowiek, który — gdy syn go prosi o chleb — podaje mu kamień?

10  
Lub, gdy poprosi o rybę, podaje węża?

11  
Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

12  
Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się Prawo i Prorocy.

Matthew 7 in Polish

Matthew 7 in English

KategorieBez kategorii