BibleProject: Omówienia ksiąg: Nowy Testament: Rzymian – Kolosan

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament

Zapoznaj się ze strukturą i głównymi tematami każdej księgi Pisma Świętego dzięki ilustrowanemu przewodnikowi.

Omówienie: List do Rzymian, część 1 (rozdziały 1-4)

Omówienie: List do Rzymian, część 2 (rozdziały 5-16)

Omówienie: 1 List do Koryntian

Omówienie: 2 List do Koryntian

Omówienie: List do Galatów

Omówienie: List do Efezjan

Omówienie: List do Filipian

Omówienie: List do Kolosan