ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ

ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ OneHope ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ

ਐਪ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ: ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ:

  1. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  2. ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗੇਅਰ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ (ਗੇਅਰ ਆਈਕਨ) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੋ
  3. ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ!

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!

ਫੇਸਬੁੱਕਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਟਵਿੱਟਰਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਈ-ਮੇਲਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ


ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਯਿਸੂ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਬਾਰੇ

OneHope, ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ YouVersion, ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਈਬਲ ਐਪ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਕਿੰਡਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 60 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ – ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!

App Store Google Play Amazon