I-Bible App Yezingane manje ivumelanisa kuwo wonke amadivaysi!

Iphrofayela ye Bible App yezingane

“Hey! Lokhu kunezinkanyezi zami zonke!”

Imiklomelo yezingane ye-Bible App yezingane zakho yayihlale igcinwe kudivayisi lapho beyithola khona. Uma izingane zakho zithola idivaysi entsha, noma uma ubavumela ukuba basebenzise i-Bible App Yezingane efonini ehlukile, kwakudingeka baqale kusukela ekuqaleni. Akusenjalo.

Manje inqubekelaphambili yengane ngayinye iyagcinwa, kuvumelaniswe kuwo wonke amadivayisi akho!

Njengomzali noma umnakekeli, isibuyekezo sakamuva se- Bible App yezingane sikuvumela ukuthi ungene nge akhawuntiyakho eseyikhona ye-YouVersionfuthi umise i-avatar eyehlukile yengane yakho ngayinye. Kuyashesha futhi kulula ukwengeza iphrofayeli. Izingane zakho zingakwazi ngisho ukuzikhethela ne-avatar yazo kunye nombala eziwuthandayo.

Thola i-App ebuyekeziwe

Manje izingane sezingakwazi ukuzitholela i App yebhayibheli yezingane ngesiZulu!

Namhlanje, sisonke ngokubambisana nabalingani bethu i- OneHope, siyathokoza ukunazisa ngokokuqala i-App yeBhayibheli yezingane nge siZulu. Manje, izingane eziningi kunakuqala, sezinethuba lokuthokozela iBhayibheli ngokwazo.

Ukuya kwezinye izilimi ngokulula, phakathi kumaSethingi e App

  1. Yenza isiqiniseko sokuthi u-Update i-App kule esisanda kuyikhipha.
  2. Vula i-App mase Thinta i-Icon eyigiya () ukuvula AmaSethingi.
  3. Thinta ulimi mase ukhetha olidingayo.

i-Audio isizodlala ngalololimi, kanye nayo yonke imibhalo ngalelolimi

Sicela usisize ukuthokozela lezi zindaba ezimnandi!

yabelana
Tweet
Email


Nge App yeBhayibheli yezingane

yenziwe ngokuhlanganyela ne OneHope, i-App yeBhayibheli yezingane isuka kwi YouVersion, abakhi be App yeBhayibheli. Yakhiwele ukunikeza injabulo egcwele eBhayibhelini ngokwabo, i-App yeBhayibheli yezingane isifakwe ngaphezu kuka 19 Million wama -Apple, Android, nakumaKindle, futhi ihlezi imahhala. Izingane zakuwo wonke umhlaba, sezithokozela i-App yeBhayibheli yezingane, ngezilimi ezingu 34 — manje sekuneyesiZulu!

App Store Google Play Amazon